Direkcija za puteve

Novosti

16.04.2019

Početak radova na rehabilitaciji ulice Omladinska


11.04.2019

Početak radova na rehabilitacija regionalnog puta R445: dionica most na rijeci Stavnji - Lješevo, nastavak od P97 prema granici Kantona


28.03.2019

RADOVI NA IZGRADNJI PRVE TRANSFERZALE PRATE PLANIRANU DINAMIKU


12.03.2019

INTENZIVIRANI RADOVI NA IZGRADNJI PRVE TRANSFERZALE


19.02.2019

IZVRŠENO ČIŠĆENJE SLIVNIKA I BUNARA NA POTPUTNJAKU „BUĆA POTOK“


18.02.2019

INFORMACIJA O TOKU I INTENZITETU IZGRADNJE IX TRANSFERZALE


12.02.2019

IZVRŠENO ČIŠĆENJE SLIVNIKA I BUNARA NA POTPUTNJAKU „OSIJEK“


07.02.2019

POSTAVLJENA TURISTIČKA SIGNALIZACIJA ZA EYOF