USPOSTAVLJENO FUNKCIONISANJE POKRETNIH TRAKA NA LOKACIJI STUPSKE PETLJE

U skladu sa redovnim obavezama Direkcije za puteve Kantona Sarajevo potpisan je ugovor za održavanje pokretnih traka pothodnika u Sarajevskom naselju Stup.

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je iskoristila obustavu rada javnog gradskog prevoza kako bi se izvršio remont pokretnih traka, čišćenje i dezinfekcija pothodnika što je u konačnici rezultiralo puštanjem istih u pogon te uspostavom sigurnog pješačkog saobraćaja kroz pothodnik.

Napominjemo da je Stupska petlja bila jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata Direkcije za puteve u posljednjem desetljeću te da se ovom objektu i u smislu održavanja pridaje posebna pažnja.

Također apelujemo na građane da se prema javnoj imovini odnose sa osjećajem dobrog domačina te da ne uništavaju javnu imovinu kao i da svake vandalske napade na javnu imovinu odmah prijave nadležnoj policijskoj upravi. Direkcija za puteve organizovala je i dežutno tehničko lice koje će se starati o radu svih uređaja na pothodniku kao i o sedmičnom čišćenju i održavanju istog.

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo