Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 06.08.2020 do 06.09.2020
08:00 do 17:00
Ulica:
Safeta Pašalića od spoja sa ulicom Himze Polovine u dužini 300 m
Prikaz na mapi:
Period obustave 03.07.2020 do 03.10.2020
08:00 do 17:00
Ulica:
Cesta M18, dionica Semizovac - Sarajevo - Malta
Prikaz na mapi:
Period obustave 15.07.2020 do 11.08.2020
08:00 do 17:00
Ulica:
Brezanska, na dijelu od spoja sa ulicom Safeta Zajke do raskrsnice sa ulicom Safeta Ahmetspahića
Prikaz na mapi: