Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 27.01.2022 do 27.01.2022
18:00 do 23:00
Ulica:
Obala Kulina bana
Prikaz na mapi:
Period obustave 30.12.2021 do 15.03.2022
07:00 do 17:00
Ulica:
Braće Planja
Prikaz na mapi:
Period obustave 27.11.2021 do 31.01.2022
00:00 do 23:59
Ulica:
Dio saobraćajnice V transferzala
Prikaz na mapi: