Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 01.10.2022 do 01.10.2022
07:00 do 17:00
Ulica:
Kolodvorska i pristupne saobraćajnice objektu garaže G3
Prikaz na mapi:
Period obustave 19.09.2022 do 14.11.2022
07:00 do 18:00
Ulica:
Baruthana i Faletići
Prikaz na mapi:
Period obustave 09.09.2022 do 09.12.2022
00:00 do 23:59
Ulica:
Butmirska cesta - Poligonska - Aerodromska
Prikaz na mapi:
Period obustave 29.09.2022 do 29.09.2022
17:00 do 18:45
Ulica:
START (Vilsonovo šetalište - Face TV) - Vilsonovo šetalište - ulica Topal Osman Paše- Zvornička - Aleja Lipa - promjena smjera pješačkom površinom preko mosta Malta - Vilsonovo -CILJ
Prikaz na mapi:
Period obustave 25.08.2022 do 10.10.2022
08:00 do 16:00
Ulica:
Stara Cesta I
Prikaz na mapi:
Period obustave 20.08.2022 do 08.10.2022
08:00 do 17:00
Ulica:
Franje Račkog u dužini 200 m
Prikaz na mapi:
Period obustave 23.06.2022 do 10.10.2022
08:00 do 17:00
Ulica:
Bistrik potok
Prikaz na mapi:
Period obustave 08.06.2022 do 31.12.2022
00:00 do 23:59
Ulica:
Dio saobraćajnica u Kantonu Sarajevo
Prikaz na mapi: