Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 23.03.2017 do 29.03.2017
00:00 do 05:00
Ulica:
Dionica ul. Zvornička, od raskrsnice sa ul. Topal Osman–paše do spoja sa ul. A. Šaćirbegović od 23.03. - 26.03.2017. godine u terminu od 00:00 - 05:00 sati i dionici ul. Zvornička od raskrsnice sa ul. Topal Osman – paše do raskrsnice sa ul. Hamdije Čemerlića od 27.03.2017 god. - 29.03. 2017. godine u terminu od 00:00 - 05:00 sati.
Alternativni pravci:
Safeta Hadžića - Azize Šaćirbegović – Džamijska - Topal Osman Paše – Zvornička, Zvornička - Topal Osman Paše – Aleja Lipa – Džamijska- Azize Šaćirbegović, Azize Šaćirbegović – Put Mladih Muslimana - Derviša Numića-Zagrebačka – Zvornička, Hamdije Čemerlića - Kemala Kapetanovića - Topal Osman – paše - Zvornička i obratno
Prikaz na mapi:
Period obustave 05.04.2017 do 05.04.2017
11:00 do 13:00
Ulica:
Ulica Carina: od raskrsnice sa ul. Vratnik mejdan do raskrsnice sa ul. Višegradska kapija, Ulica Višegradska kapija: do raskrsnice za ul. Zmajevac i Faletići, na dan 05.04.2017. od 11,00 do 13,00 Ulica Višegradska kapija: plato Višegradske kapije, 05.04.2017. od 11,00 do 13,00
Alternativni pravci:
Faletići – Gazijin han-preko Darive – Put Sarajevskih gazija, Sedrenik – Zmajevac: preko Safvet- bega Bašagića - Mihrivode
Prikaz na mapi:
Period obustave 15.03.2017 do 15.10.2017
09:00 do 15:00
Ulica:
Ulice na području Kantona Sarajevo
Prikaz na mapi:
Period obustave 23.04.2017 do 23.04.2017
09:00 do 11:00
Ulica:
BBI Centar - M. Tita, Hiseta, Obala Kulina Bana, Bentbaša, Telali, M. M. Bašeskije, M. Tita - BBI Centar
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.01.2017 do 30.06.2017
(Cijeli dan)
Ulica:
Ulice duž kontaktne mreže tramvajskih i trolejbuskih linija
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.01.2017 do 30.06.2017
(Cijeli dan)
Ulica:
Ulice duž tramvajske pruge na relaciji Ilidža - Baščaršija - Ilidža
Prikaz na mapi: