Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 27.09.2018 do 27.09.2018
17:30 do 18:30
Ulica:
Vilsonovo šetalište, most “Ars Aevi”, Aleja Lipa, Most Suade i Olge, Franje Račkog, Vilsonovo šetalište
Prikaz na mapi:
Period obustave 10.08.2018 do 17.08.2018
17:00 do 02:00
Ulica:
Branilaca Sarajeva, Zelenih beretki, Čemaluša
Alternativni pravci:
Obala Kulina bana – Telali – Mula Mustafe Bašeskije, Obala Kulina bana – Zelenih beretki – Ćumurija - Obala Kulina bana
Prikaz na mapi:
Period obustave 14.08.2018 do 15.08.2018
17:30 do 23:00
Ulica:
Nikole Šopa na dijelu od autobuskog terminala do raskrsnice sa Ulicom Hifzi Bjelavca
Alternativni pravci:
Kurta Shorka - Hifzi Bjelavca - Bojnička i obratno, Kurta Shorka - HIfzi Bjelavca - Briješćanska - XI transferzala - Džemala BIjedića i obratno, Džemala BIjedića - Pijačna - Bojnička i obratno
Prikaz na mapi:
Period obustave 28.07.2018 do 30.09.2018
08:00 do 16:00
Ulica:
Hadželi na dijelu iza raskrsnice sa M17 u naselju Dupovci cca 300m
Prikaz na mapi:
Period obustave 15.06.2018 do 15.08.2018
(Cijeli dan)
Ulica:
Hrasnička cesta - Umihana Ćuvidina - Seada Bublina
Alternativni pravci:
Hrasnička cesta - Igmanska cesta - Igmanskih bataljona, Hrasnička cesta - Seada Bublina, Hrasnička cesta - Ibrahima hfz Riđanovića, Umihane Ćuvidine - Ahmeta Ljubunčića, Put Famosa - Igmanskih bataljona Igmanska cesta - Hrasnička cesta
Prikaz na mapi:
Period obustave 19.04.2018 do 01.09.2018
07:00 do 17:00
Ulica:
Miševići, dionica spoj M17 u dužini cca 900 m
Alternativni pravci:
M-17 - Rakovička cesta - Miševići i obratno
Prikaz na mapi:
Period obustave 19.04.2018 do 01.09.2018
07:00 do 17:00
Ulica:
Lokalni put Tarčin - Budmolići (Tarčin) u dužini 3250 m na dionici skretanja iz ulice Mrđana Đoke prema naselju Gornja Bioča
Prikaz na mapi:
Period obustave 28.08.2017 do 18.08.2018
(Cijeli dan)
Ulica:
Trg fra Grge Martića i ulica Mula Mustafe Bašeskije
Prikaz na mapi: