Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 21.09.2021 do 21.10.2021
00:00 do 23:59
Ulica:
Stupska
Prikaz na mapi:
Period obustave 30.09.2021 do 30.09.2021
17:00 do 19:00
Ulica:
START - ispred Face TV (Vilsonovo šetalište) - dionica od FACE TV do spoja sa ulicom Topal Osman paše - ulica Topal Osman Paše (dionica od spoja sa ulicom Vilsonovo šetalište do spoja sa ulicom Zvornička) - ulica Zvornička (dionica od spoja sa ulicom Hamdije Čemerlića do spoja sa kružnom raskrsnicom "HRASNO") - pješačka površina ulice Aleja Lipa (dionica od spoja sa ulicom Topal Osman paše do spoja sa ulicom Azize Šačirbegović- promjena smjera pješačkom površinom preko mosta Malta - ulica Vilsonovo šetalište (dionica od spoja sa ulicom Azize Šačirbegović do FACE TV - cilj),
Prikaz na mapi:
Period obustave 15.09.2021 do 22.11.2021
00:00 do 23:59
Ulica:
Alifakovac, Veliki Alifakovac, Maguda, Megara
Prikaz na mapi:
Period obustave 17.09.2021 do 02.11.2021
08:00 do 18:00
Ulica:
Jukićeva
Prikaz na mapi:
Period obustave 06.09.2021 do 06.11.2021
00:00 do 23:59
Ulica:
Ferhadija i Maršala Tita
Prikaz na mapi:
Period obustave 03.09.2021 do 23.10.2021
07:00 do 17:00
Ulica:
Zaima Šarca
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.09.2021 do 30.11.2021
09:00 do 13:00
Ulica:
Čadordžina
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.09.2021 do 01.10.2021
00:00 do 23:59
Ulica:
dr. Halid bega Hrasnice
Alternativni pravci:
Hrasnička cesta - kružni tok - Put Famosa - 6.april - generala Izeta Nanića - dr. Halid bega Hrasnice ili Hrasnička cesta - kružni tok - Igmanskih bataljona - Ahmeda Bošnjaka - Stari drum - dr. Halid bega Hrasnice, dr. Halid bega Hrasnice - generala Izeta Nanića - 6. April - Put Famosa - Hrasnička cesta ili dr. Halid bega Hrasnice - Stari drum - Ahmeda Bošnjaka - Igmanskih bataljona
Prikaz na mapi:
Period obustave 19.08.2021 do 30.09.2021
08:00 do 16:00
Ulica:
Zlatnih ljiljana
Prikaz na mapi:
Period obustave 23.08.2021 do 23.10.2021
07:00 do 17:00
Ulica:
Zaima Šarca
Prikaz na mapi:
Period obustave 03.08.2021 do 31.12.2021
07:30 do 16:30
Ulica:
Mehtefčići
Prikaz na mapi:
Period obustave 31.07.2021 do 30.09.2021
07:00 do 17:00
Ulica:
Skendera Kulenovića
Prikaz na mapi:
Period obustave 02.08.2021 do 15.11.2021
23:00 do 05:00
Prikaz na mapi:
Period obustave 02.08.2021 do 15.11.2021
07:30 do 15:00
Prikaz na mapi:
Period obustave 26.07.2021 do 30.09.2021
07:00 do 17:00
Ulica:
Marka Marulića
Prikaz na mapi:
Period obustave 13.07.2021 do 31.12.2021
00:00 do 23:59
Ulica:
Joze Penave
Prikaz na mapi:
Period obustave 21.08.2021 do 30.09.2021
00:00 do 23:59
Ulica:
Hamdije Kreševljakovića
Prikaz na mapi:
Period obustave 05.07.2021 do 30.09.2021
09:00 do 17:00
Ulica:
Skenderpašina
Prikaz na mapi:
Period obustave 04.07.2021 do 15.10.2021
08:00 do 16:00
Ulica:
Hamdije Kreševljakovića
Alternativni pravci:
Skenderija - Čobanija - Obala Kulina bana, Hamdije Kreševljakovića - Obala Isa-bega Ishakovića - Ćumurija - Obala Kulina bana
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.07.2021 do 31.12.2021
07:00 do 16:00
Ulica:
Saobraćajna traka neposredno uz tramvajsku prugu.
Prikaz na mapi: