Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 26.09.2017 do 26.10.2017
06:30 do 17:30
Ulica:
Omladinska od spoja sa ulicom Jošanička do spoja sa prilaznim putem za sportsku dvoranu “Amel Bečković”
Prikaz na mapi:
Period obustave 31.07.2017 do 20.10.2017
08:00 do 16:00
Ulica:
Emerika Bluma
Prikaz na mapi:
Period obustave 05.09.2017 do 17.10.2017
07:30 do 16:00
Ulica:
Logavina od spoja sa ulicom Čemerlina do spoja sa ulicom Adžemovića
Prikaz na mapi:
Period obustave 28.08.2017 do 18.08.2018
(Cijeli dan)
Ulica:
Trg fra Grge Martića i ulica Mula Mustafe Bašeskije
Prikaz na mapi:
Period obustave 07.08.2017 do 03.11.2017
07:00 do 17:00
Ulica:
Lokalni put Tarčin – Gornja Bioča
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.08.2017 do 31.12.2017
09:00 do 15:00
Ulica:
Ulice na podrucju KS
Prikaz na mapi: