Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 23.08.2017 do 15.09.2017
08:00 do 18:00
Ulica:
Iza Hrida na dijelu ulice od spoja sa ulicom Kamenica do O.Š. Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković i dijelu ulice Turbe
Prikaz na mapi:
Period obustave 29.08.2017 do 30.08.2017
23:00 do 05:00
Ulica:
Mula Mustafe Bašeskije kod broja 53
Prikaz na mapi:
Period obustave 23.08.2017 do 29.09.2017
07:00 do 18:00
Ulica:
Safeta Zajke od spoja sa ulicom Vitkovac u dužini od 350 metara
Prikaz na mapi:
Period obustave 23.08.2017 do 23.08.2017
09:00 do 15:00
Ulica:
Stjepana Tomića - Bolnička
Prikaz na mapi:
Period obustave 28.08.2017 do 29.08.2017
09:00 do 15:00
Ulica:
Briješčanska bb
Prikaz na mapi:
Period obustave 23.08.2017 do 23.08.2017
15:00 do 16:00
Ulica:
Kružna raskrsnica „Mojmilo“ na spoju A transferzale i ulica Ante Babića, Olimpijska i Želimira Vidovića Kelija, u trajanju od 3 do 5 minuta.
Prikaz na mapi:
Period obustave 18.08.2017 do 31.08.2017
(Cijeli dan)
Ulica:
Zmaja od Bosne, smjer Baščaršija Ilidža – mikrolokacija neposredno prije semaforskog uređaja kod ulaza u „KAMPUS UNIVERZITETA”
Prikaz na mapi:
Period obustave 19.08.2017 do 24.08.2017
06:00 do 00:00
Ulica:
Linija 103. Dobrinja –Trg Austrije i 107. Dobrinja - Jezero
Prikaz na mapi:
Period obustave 15.08.2017 do 31.08.2017
08:00 do 16:00
Ulica:
Mehmed Paše Sokolovića, Sarač Ismailova i Petrakijina
Prikaz na mapi:
Period obustave 27.08.2017 do 27.08.2017
08:00 do 16:00
Ulica:
Vlakovo broj 5
Prikaz na mapi:
Period obustave 25.08.2017 do 25.08.2017
08:00 do 16:00
Ulica:
Himze Polovine br. 24
Prikaz na mapi:
Period obustave 11.08.2017 do 11.09.2017
(Cijeli dan)
Ulica:
Maršala Tita, Mula Mustafe Bašeskije, Telali
Prikaz na mapi:
Period obustave 10.09.2017 do 10.09.2017
09:00 do 10:45
Ulica:
Vilsonovo šetalište od raskrsnice sa ul. Vrbanja do raskrsnice sa ul. Fra Filipa Lastrića
Prikaz na mapi:
Period obustave 22.08.2017 do 23.08.2017
08:00 do 15:00
Ulica:
Mirze Bakarana bb
Prikaz na mapi:
Period obustave 07.10.2017 do 07.10.2017
11:00 do 12:30
Ulica:
Vilsonovo šetalište, Ložionička, Aleja lipa, Most Suade i Olge – od starta Most Ars Aevi Vilsonovo šetalište - prelaz preko mosta kod Elektroprivrede Ložionička- šetnica Aleja lipa
Prikaz na mapi:
Period obustave 10.08.2017 do 10.09.2017
08:00 do 16:00
Ulica:
R-445, Semizovac – Ilijaš –Visoko dionica kroz Malešiće od P 87, 1+536,2 (pružni prelaz) do P123, 2+165,71 (most Malešići)
Prikaz na mapi:
Period obustave 11.08.2017 do 31.08.2017
07:00 do 18:00
Ulica:
Krivoglavci I
Prikaz na mapi:
Period obustave 11.08.2017 do 11.09.2017
08:00 do 17:00
Ulica:
Put Famosa – dionica od spoja sa ulicom Šehitluci do skretanja u industrijsku zonu Put Famosa
Prikaz na mapi:
Period obustave 05.10.2017 do 05.10.2017
18:00 do 19:00
Ulica:
Vilsonovo šetalište, most “Ars Aevi”, Aleja Lipa, Most Suade i Olge, Franje Račkog
Prikaz na mapi:
Period obustave 08.08.2017 do 08.10.2017
08:00 do 17:00
Ulica:
Aleksandra Puškina na dijelu od spoja sa ulicom Nahorevska u dužini od 500 m
Prikaz na mapi: