Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 24.05.2017 do 25.05.2017
08:00 do 16:00
Ulica:
Barska kod broja 59 (Otes)
Prikaz na mapi:
Period obustave 15.05.2017 do 08.06.2017
08:00 do 18:00
Ulica:
Mula Mustafe Bašeskije na dijelu raskrsnice sa ulicom Logavina do raskrsnice sa ulicom Dženetića čikma
Prikaz na mapi:
Period obustave 03.05.2017 do 27.05.2017
08:00 do 18:00
Ulica:
Safvet – bega Bašagića, na dijelu od raskrsnice sa ulicom Pirin Brijeg do raskrsnice sa ulicom Ulomljenica
Prikaz na mapi:
Period obustave 03.04.2017 do 30.05.2017
06:00 do 20:00
Ulica:
Regionalni putu R-445, Semizovac – Ilijaš - Visoko, dionica Most na Stavnji – Lješevo od profila P42 do P60+9,10
Prikaz na mapi:
Period obustave 05.04.2017 do 27.05.2017
08:00 do 16:00
Ulica:
Bosanskih kraljeva od spoja sa ulicom Safeta Hadžića do raskrsnice sa ulicom Atife Karalić.
Alternativni pravci:
Kodžina- Alibega Firdusa- Bosanskih kraljeva, Kodžina- Alibega Firdusa- Kraljice Jelene , Spoj ulice Safeta Hadžića – ul. Bosanskih kraljeva - ul.Atife Karalić
Prikaz na mapi:
Period obustave 10.04.2017 do 12.06.2017
07:00 do 18:00
Ulica:
Safvet – bega Bašagića, na dijelu od spoja sa ulicom Alije Nametka do spoja sa ulicom Pirin Brijeg
Prikaz na mapi:
Period obustave 15.03.2017 do 15.10.2017
09:00 do 15:00
Ulica:
Ulice na području Kantona Sarajevo
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.01.2017 do 30.06.2017
(Cijeli dan)
Ulica:
Ulice duž kontaktne mreže tramvajskih i trolejbuskih linija
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.01.2017 do 30.06.2017
(Cijeli dan)
Ulica:
Ulice duž tramvajske pruge na relaciji Ilidža - Baščaršija - Ilidža
Prikaz na mapi: