Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 22.03.2023 do 23.03.2023
22:00 do 02:00
Ulica:
Kaptol i Mula Mustafe Bašeskije
Prikaz na mapi:
Period obustave 16.03.2023 do 25.04.2023
08:00 do 17:00
Ulica:
Triglavska
Prikaz na mapi:
Period obustave 02.04.2023 do 02.04.2023
13:00 do 17:30
Ulica:
Nikole Šopa na dijelu od spoja sa ulicom Joze Penave do raskrsnice sa ulicom Hifzi Bjelavca
Alternativni pravci:
Stup - Rajlovac - Reljevo - Dobroševići - Ahatovići - Doglodi i obratno
Prikaz na mapi:
Period obustave 10.03.2023 do 01.06.2023
12:30 do 15:00
Ulica:
Hamdije Kreševljakovića kod broja 42
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.11.2022 do 01.05.2023
08:00 do 16:00
Ulica:
Crni vrh
Prikaz na mapi:
Period obustave 24.01.2023 do 25.03.2023
07:00 do 17:00
Ulica:
Trampina, Maršala Tita i Koševo
Prikaz na mapi: