Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 22.06.2018 do 22.06.2018
20:00 do 21:30
Ulica:
M. Tita, Musala, Obala Kulina Bana, Telali, Bentbaša, M. M. Bašeskije
Prikaz na mapi:
Period obustave 21.05.2018 do 21.06.2018
08:00 do 17:00
Ulica:
Sutjeska, na dijelu ulice od spoja sa ulicom Koševo do spoja sa ulicom Alipašina
Prikaz na mapi:
Period obustave 17.05.2018 do 25.06.2018
08:00 do 17:00
Ulica:
Armije Bosne i Hercegovine na dijelu od spoja sa ulicom Patriotske lige u dužini od 350 m
Prikaz na mapi:
Period obustave 19.04.2018 do 19.06.2018
07:00 do 17:00
Ulica:
Bjelašnička - na dijelu od skretanja prema ulici Šavnička do spoja sa M-17
Prikaz na mapi:
Period obustave 19.04.2018 do 01.09.2018
07:00 do 17:00
Ulica:
Miševići, dionica spoj M17 u dužini cca 900 m
Alternativni pravci:
M-17 - Rakovička cesta - Miševići i obratno
Prikaz na mapi:
Period obustave 19.04.2018 do 01.09.2018
07:00 do 17:00
Ulica:
Lokalni put Tarčin - Budmolići (Tarčin) u dužini 3250 m na dionici skretanja iz ulice Mrđana Đoke prema naselju Gornja Bioča
Prikaz na mapi:
Period obustave 18.04.2018 do 28.06.2018
08:00 do 18:00
Ulica:
Safvet bega Bašagića od raskrsnice sa ulicom Ulomljenica do spoja sa ulicama Kasima ef. Dobrače i Sagrdžije
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.02.2018 do 30.06.2018
(Cijeli dan)
Ulica:
Ulice duž tramvajske pruge na relaciji Ilidža - Baščaršija - Ilidža
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.02.2018 do 30.06.2018
(Cijeli dan)
Ulica:
Ulice duž kontaktne mreže tramvajskih i trolejbuskih linija
Prikaz na mapi:
Period obustave 28.08.2017 do 18.08.2018
(Cijeli dan)
Ulica:
Trg fra Grge Martića i ulica Mula Mustafe Bašeskije
Prikaz na mapi: