Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 30.04.2017 do 30.04.2017
10:00 do 11:30
Ulica:
Anđelka Lažetića, Hadželi, Žunovačka, Igmanska, 5 April, Donji Hadžići, Kućice, Grivići - (Općina Hadžići)
Prikaz na mapi:
Period obustave 28.04.2017 do 28.04.2017
09:00 do 11:00
Ulica:
Širokac od spoja sa ulicom Ploča do spoja sa ulicom Vratnik Mejdan i Lubina
Alternativni pravci:
Ploča- Mustafe Dovadžije- Vratnik Mejdan i obratno
Prikaz na mapi:
Period obustave 26.04.2017 do 28.04.2017
09:00 do 15:00
Ulica:
Prijedorska do br.14
Prikaz na mapi:
Period obustave 06.05.2017 do 06.05.2017
09:00 do 18:00
Ulica:
Anđelka Lažetića na dijelu od spoja sa sekundarnom saobraćajnicom kod Doma zdravlja do spoja sa putem Dupovci – M-17
Alternativni pravci:
Anđelka Lažetića - M17- Dupovci – Anđelka Lazetića i obratno, Anđelka Lažetića – obilazna saobraćajnica kod Doma zdravlja do spoja puta Dupovci –M-17
Prikaz na mapi:
Period obustave 06.04.2017 do 25.04.2017
10:00 do 12:00
Ulica:
Jelića kod br. 2
Prikaz na mapi:
Period obustave 06.04.2017 do 30.04.2017
09:30 do 14:00
Ulica:
Sagrdžije br. 22
Prikaz na mapi:
Period obustave 10.04.2017 do 11.05.2017
08:00 do 17:00
Ulica:
Dajanli Ibrahim bega od spoja sa ulicom Antuna Hangija do spoja sa raskrsnicom Odobašina.
Prikaz na mapi:
Period obustave 03.04.2017 do 30.05.2017
06:00 do 20:00
Ulica:
Regionalni putu R-445, Semizovac – Ilijaš - Visoko, dionica Most na Stavnji – Lješevo od profila P42 do P60+9,10
Prikaz na mapi:
Period obustave 05.04.2017 do 27.05.2017
08:00 do 16:00
Ulica:
Bosanskih kraljeva od spoja sa ulicom Safeta Hadžića do raskrsnice sa ulicom Atife Karalić.
Alternativni pravci:
Kodžina- Alibega Firdusa- Bosanskih kraljeva, Kodžina- Alibega Firdusa- Kraljice Jelene , Spoj ulice Safeta Hadžića – ul. Bosanskih kraljeva - ul.Atife Karalić
Prikaz na mapi:
Period obustave 10.04.2017 do 12.06.2017
07:00 do 18:00
Ulica:
Safvet – bega Bašagića, na dijelu od spoja sa ulicom Alije Nametka do spoja sa ulicom Pirin Brijeg
Prikaz na mapi:
Period obustave 03.04.2017 do 29.04.2017
07:00 do 18:00
Ulica:
Zmajevac, od spoja sa ulicom Višegradska kapija do spoja sa ulicom Sarajevskih gazija
Prikaz na mapi:
Period obustave 15.03.2017 do 15.10.2017
09:00 do 15:00
Ulica:
Ulice na području Kantona Sarajevo
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.01.2017 do 30.06.2017
(Cijeli dan)
Ulica:
Ulice duž kontaktne mreže tramvajskih i trolejbuskih linija
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.01.2017 do 30.06.2017
(Cijeli dan)
Ulica:
Ulice duž tramvajske pruge na relaciji Ilidža - Baščaršija - Ilidža
Prikaz na mapi: