Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 08.04.2019 do 09.06.2019
08:30 do 16:00
Ulica:
Ispod Budakovića
Alternativni pravci:
Bijela Bašča - Mihrivode - Vrbanjuša
Prikaz na mapi:
Period obustave 09.04.2019 do 30.04.2019
07:00 do 17:00
Ulica:
Ljubljanska, na dijelu od raskrsnice sa ulico Gabriella Moreno Locatelli do raskrsnice sa ulicom Put Mladih Muslimana
Alternativni pravci:
Put Mladih muslimana - Derviša Numića - Zagrebačka i obratno
Prikaz na mapi:
Period obustave 22.03.2019 do 22.04.2019
08:00 do 15:00
Ulica:
Ploča od Muzeja Alije Izetbegovića do spoja sa ulicom Hadžijamakova
Prikaz na mapi:
Period obustave 20.03.2019 do 20.04.2019
08:00 do 16:00
Ulica:
Miševići
Prikaz na mapi:
Period obustave 18.03.2019 do 18.05.2019
(Cijeli dan)
Ulica:
Avdage Šahinagića, Obala Isa - bega Ishakovića
Alternativni pravci:
Veliki Alifakovac - Alifakovac - Megara - Džemala Čelića - Mehmeda Mujezinovića - Franjevačka - Konak - Obala Kulina bana i obratno
Prikaz na mapi:
Period obustave 15.03.2019 do 15.05.2019
(Cijeli dan)
Ulica:
Branilaca Šipa
Prikaz na mapi:
Period obustave 22.02.2019 do 30.06.2019
09:00 do 15:00
Ulica:
Kanton Sarajevo
Prikaz na mapi:
Period obustave 29.01.2019 do 30.06.2019
(Cijeli dan)
Ulica:
Ulice duž kontaktne mreže tramvajskih i trolejbuskih linija
Prikaz na mapi:
Period obustave 29.01.2019 do 30.06.2019
(Cijeli dan)
Ulica:
Ulice duž tramvajske pruge na relaciji Ilidža - Baščaršija - Ilidža
Prikaz na mapi: