Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 14.12.2017 do 15.03.2018
09:00 do 15:00
Ulica:
Ulice na području Kantona Sarajevo
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.11.2017 do 01.02.2018
(Cijeli dan)
Ulica:
Mustafe Pintola naspram hotela "Hollywood"
Prikaz na mapi:
Period obustave 28.08.2017 do 18.08.2018
(Cijeli dan)
Ulica:
Trg fra Grge Martića i ulica Mula Mustafe Bašeskije
Prikaz na mapi:
Period obustave 07.08.2017 do 31.12.2017
(Cijeli dan)
Ulica:
Azize Šaćirbegović na dijelu od raskrsnice sa ulicom Safeta Hadžića do raskrsnice sa krakom A. Šačirbegović - Milana Preloga i raskrsnici ulica A. Šačirbegović, Triglavska, Safeta Hadžića i Put Mladih Muslimana
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.08.2017 do 31.12.2017
09:00 do 15:00
Ulica:
Ulice na podrucju KS
Prikaz na mapi: