Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-058
+387(0)33 562-059

ms@ms.ks.gov.ba
ID broj:
4200663690004

MINISTAR
Adnan ŠTETA
Telefon: +387(0)33 562-058
ms@ms.ks.gov.ba
ministar@ms.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Amina ČADRO
Telefon: +387(0)33 562-060
Fax: +387(0)33 562-059
amina.cadro@ms.ks.gov.ba

Sektor za upravljanje saobraćajem

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
POMOĆNIK MINISTRA
Muamer Kukan
Telefon: +387(0)33 562-152
muamer.kukan@ms.ks.gov.ba

Sektor za saobraćaj u mirovanju

Adresa: Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21/3
POMOĆNIK MINISTRA
Zdenko Pavlović
Telefon: +387(0)33 564-445
zdenko.pavlovic@ms.ks.gov.ba

Direkcija za puteve

Adresa: Sarajevo, Hamida Dizdara 1
Telefon: +387(0)33 560-402
Fax: +387(0)33 560-426
dp@dp.ks.gov.ba

DIREKTOR
Nermin DRNDA dipl.ing.građ
Telefon: +387(0)33 560-402

Planiranje, razvoj, redovno investiciono održavanje puteva i putnih objekata
Alma ZILIĆ, dipl. ing. građ
Telefon: +387(0)33 560-428
alma.zilic@dp.ks.gov.ba

Postavljanja panoa, znakova, informacija, građevinskih objekata i instalacija u putnom i zaštitnom pojasu
Emela AGIĆ
Telefon: +387(0)33 560-429
emela.agic@dp.ks.gov.ba