Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-058
+387(0)33 562-059

ms@ms.ks.gov.ba
ID broj:
4200663690004

MINISTAR
Adnan ŠTETA
Telefon: +387(0)33 562-058
ms@ms.ks.gov.ba
ministar@ms.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Amina ČADRO
Telefon: +387(0)33 562-060
Fax: +387(0)33 562-059
amina.cadro@ms.ks.gov.ba

Sektor za prijevoz

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Pomoćnik ministra
Muamer Kukan
Telefon: +387(0)33 562-152
muamer.kukan@ms.ks.gov.ba

Sektor za sigurnost, tehničku regulaciju saobraćaja i saobraćaj u mirovanju

Adresa: Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21/3
Pomoćnik ministra
Tarik Bašović
Telefon: +387 (0)33 564-460
+387 (0)33 564-443

tarik.basovic@ms.ks.gov.ba

Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Pomoćnik ministra
Emir Hota
Telefon: +387(0)33 562-249
emir.hota@ms.ks.gov.ba

Direkcija za puteve

Adresa: Sarajevo, Hamida Dizdara 1
Telefon: +387(0)33 560-402
Fax: +387(0)33 560-426
dp@dp.ks.gov.ba

DIREKTOR
Selmir KOVAČ dipl.ing.saob.
Telefon: +387(0)33 560-402

Odjeljenje za ekonomske poslove i projekte
Telefon: +387(0)33 560-430

Odjeljenje za zaštitu puteva
Telefon: +387(0)33 560-429
+387(0)33 560-431 (održavanje puteva)


Odjeljenje za studije, projektovanje, rekonstrukciju i izgradnju puteva i objekata
Telefon: +387(0)33 560-428

Odjeljenje za pravne poslove
Telefon: +387(0)33 560 432