Aktivnosti Ministarstva

Održan radni sastanak vezan za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi započela rekonstrukcija trebevićke žičare

10.07.2015

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo održao je danas radni sastanak sa generalnim sekretarom Gradske uprave Grada Sarajeva Elvirom Hadžiahmetovićem, kantonalnim pravobraniocem Kemalom Karićem i direktorom KJKP „GRAS“ Avdom Vatrićem vezan za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi započela rekonstrukcija trebevićke žičare.

Najavljeni su dalji koraci koji će se poduzeti s ciljem ubrzavanja ovog procesa, a na koje saglasnost treba dati Vlada Kantona Sarajevo.

Simbolika mosta Skenderija

10.07.2015

Na području Skenderije i oko ušća Koševskog potoka bilo je nekada malo naselje sa ciglanom u rimsko doba. Bilo je naseljeno i tokom srednjeg vijeka, tu se nalazila Stara Varoš ili torkovište. O tome svjedoče stećci na Skenderiji kod taksi štanda, izvučeni iz korita Miljacke prilikom radova na regulaciji korita.

U saobraćaj puštena četiri novonabavljena trolejbusa

06.07.2015

Četiri, od ukupno 15, novonabavljenih trolejbusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „GRAS“ danas je svečano pušteno u saobraćaj. Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo je ovom prilikom najavio da će Sarajevo do septembra imati uredan trolejbuski saobraćaj, a građani kvalitetniji prevoz: