Novosti

21.07.2017

Sarajevo u projektu "Zeleni gradovi": Pomoć EBRD-a u izradi Akcionog plana ulaganja u ekološke projekte

20.07.2017

Prezentacija rezultata rada Vlade KS: Povećan Budžet i smanjen broj zaposlenih u javnom sektoru

18.07.2017

Vlada KS: Utvrđen prijedlog mjera za sanaciju i reorganizaciju GRAS-a

05.07.2017

Skupština KS donijela Zakon o uređenju saobraćaja u Kantonu Sarajevo

28.06.2017

Nakon jučerašnje aukcije obveznica Kantona Sarajevo: Obezbijeđeno 4,356 miliona KM

20.06.2017

Kolegij Skupštine KS: 31. radna sjednica zakazana za 05. juli

16.06.2017

Vlada KS sa 600.000 KM sufinansira cestovno povezivanje Kantona Sarajevo sa Bosansko-podrinjskim kantonom

08.06.2017

Sjednica Vlade KS: Za privremenog upravitelja KJKP GRAS imenovan Haris Gušić