Aktivnosti Ministarstva

Početak radova na izgradnji "A" transverzale

09.09.2015

U prvoj sedmici mjeseca septembra počeli su radovi na izgradnji "A" transverzale, koja će u dužini od 1.800 m povezivati Međunarodni aerodrom Sarajevo sa ostatkom grada.
Realizacijom ovog projekta u mnogome će se rasteretiti saobraćajni tokovi, a nova saobraćajnica će predstavljati pravi moderni bulevar.mOvom saobraćajnicom vežu se sjever i jug Kantona, a pored Općine Novi Grad korist od izgradnje imat će i Općina Ilidža i Općina Novo Sarajevo. Također, ovo će biti veza XII transverzale s budućim gradskim autoputem.

Radovi na rekonstrukciji kolovoza sa primjenom kružnog toka i pratećom komunalnom infrastrukturom - VI transverzala

09.09.2015

Radovi prve faze rekonstrukcije VI transverzale, ulica Alije Kučukalića, od DZ Kumrovec do spoja sa ulicom Džemala Bijedića, gdje je predviđen kružni tok, su u završnoj fazi. 

 

Izvršena je rekonstrukcija postojeće raskrsnice u raskrsnicu s kružnim tokom, izvršeni su radovi na zamjeni kolovozne konstrukcije, polaganje završnog sloja asfalta, horizontalna i vertikalna signalizacija, te izmještanje elektroinstalacija. Radovi na asfaltiranju pješačkih staza i postavljanju stubova javne rasvjete kompletirat će se do kraja ove sedmice.

 

Betonski zidovi na tramvajskim stajalištima

09.09.2015

Nakon sve češćih saobraćajnih nezgoda koje se dešavaju na glavnoj gradskoj longitudinali, a u cilju povećanja sigurnosti građana, odnosno zaštite korisnika javnog gradskog saobraćaja od nesavjesnih vozača, u avgustu mjesecu Direkcija za puteve Kantona Sarajevo pokrenula je aktivnosti na izgradnji betonskih zidova na tramvajskim stajalištima.