Novosti

Sjednica Vlade Kantona Sarajevo: Uređenje svih segmenata javnog parkiranja u Kantonu Sarajevo

14.06.2016

Novom Uredbom o organizaciji i načinu parkiranja u Kantonu Sarajevo koju je juče donijela Vlada Kantona, sistematski se, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, uređuju svi segmenti javnog parkiranja. Uređenje saobraćaja u mirovanju u interesu korisnika usluga, slobodan pristup svim korisnicima u smislu ravnopravnog pristupa tržištu, evidencija svih javnih parkinga, garaža uz transparentan pristup naplati usluga te efikasniji nadzor nad propisima su načela na kojima je Ministarstvo saobraćaja KS pristupilo uređenju ove oblasti.

Vlada KS: Od prvog juna cijene centralnog grijanja manje za 4,96 posto

14.06.2016

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je novu cijenu centralnog grijanja koja će od juna mjeseca 2016. godine biti manja za 4,96 posto. Kako je Vlada Federacije BiH u aprilu mjesecu ove godine utvrdila novu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa te uz procent učešća gasa u ukupnim troškovima cijene centralnog grijanja od 62,54 posto, sniženje ukupne cijene usluga KJKP "Toplane" biće za nepunih pet posto.

Kanton Sarajevo sufinansira bolje cestovno povezivanje Sarajeva i Goražda

03.06.2016

Obavezne pripremne aktivnosti za bolje cestovno povezivanje Sarajeva i Goražda, skraćeno sa trenutnih 95 na 60 kilometara, započete su današnjim potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Kantona Sarajevo (KS) i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (BPK). Sporazum su potpisali premijeri Elmedin Konaković i Emir Oković, resorni ministri Mujo Fišo i Meho Mašala te ovlašteni predstavnik i direktorica direkcija za ceste ova dva kantona Emir Hota i Izeta Jahić.

Sjednica Vlade Kantona: Kompleks kasarne na Bijambarama kao sadržajna sportsko rekreaciona zona

25.05.2016

Vlada Kantona Sarajevo je usvojila dokument „Prostorna analiza vojnog kompleksa Zamo Dučić" te zadužila Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da u narednih 12 mjeseci izradi urbanistički projekt ovog područja. Na 2,7 ha planirana je gradnja Edukaciono-rekreacionog sadržaja EKO-KAMP- a, a prostor bivšeg heliodroma i vojnog poligona od 4,91 ha činit će sportsko-rekreacionu zonu, sve u skladu sa Prostornim planom područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Bijambare“.

Premijer Konaković, ministar Fišo i načelnik Efendić obišli “A transverzalu”: U julu modernom cestom sa aerodroma u grad

20.04.2016

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministar saobraćaja KS-a Mujo Fišo i načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić obišli su danas gradilište "A transverzale" koja će Međunarodni aerodrom Sarajevo povezivati s centrom grada.
Načelnik Efendić je nakon obilaska izjavio da je 60 posto svih radova na “A transverzali” završeno i da bi saobraćajnica, po riječima izvođača radova, trebala biti puštena u promet u julu.

Pušten u funkciju sistem elektronske naplate karata u „GRAS“-ovoj „komercijali“

19.04.2016

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar saobraćaja KS Mujo Fišo danas su svečano pustili u funkciju sistem elektronske naplate karata u šest autobusa GRAS-a koji saobraćaju na relaciji Vijećnica-Dobrinja.

Puštanje u funkciju sistema elektronske naplate karata u autobusima "GRAS"-a na liniji Vijećnica-Dobrinja

19.04.2016

KJKP "GRAS" će danas pustiti u funkciju sistem elektronske naplate karata u autobusima koji saobraćaju na liniji Vijećnica-Dobrinja (tzv. komercijala).

Ovaj novi sistem naplate ubrzat će prijevoz, te smanjiti vrijeme zaustavljanja na stanicama ovim vozilima javnog prijevoza.

U krugu KJKP "GRAS" sistem elektronske naplate karata pustit će u funkciju premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar saobraćaja Kantona Sarajevo, Dr. sc Mujo Fišo, u prisustvu rukovodstva KJKP „GRAS“.

Predsjedateljica Skupštine KS Ana Babić i ministri u Vladi posjetili Općinu Trnovo: Bogati turistički potencijali i razvojne mogućnosti

05.04.2016

Trnovo, općina s najvećom površinom i najmanjim brojem stanovnika u Kantonu Sarajevo svoj budući razvoj vidi u jačanju turističke ponude kroz brojne sadržaje zimskog, zdravstvenog, rekreaciong turizma. O projektima, idejama i viziji razvoja Trnova načelnik Općine Ibro Berilo  upoznao je predsjedateljicu Skupštine Kantona Anu Babić i ministre u Vladi Maria Nenadića, Zilhu Ademaj, Muju Fišu, Muharema Šabića, Mirvada Kurića i Muharema Fišu.