Novosti

27.11.2020

Započete aktivnosti: Od novembra naredne godine u Kantonu Sarajevo trebala bi biti uvedena zabrana korištenja uglja

27.11.2020

Vlada KS traži od GRAS-a: Do kraja naredne sedmice dostaviti prednacrt plana restrukturiranja preduzeća

27.11.2020

Naredne sedmice detaljan izvještaj o projektima Vlade i UNDP-ja, slijedi implementacija preostalih sredstava MMF-a za isplatu plata u realnom sektoru

27.11.2020

Moderniji i bolji prijevoz putnika u KS: Potpisan Ugovor u vrijednosti od 10 miliona EUR-a za nabavku novih tramvaja

26.11.2020

Vlada KS: Subvencionirani martovski kuponi za prijevoz penzionera, studenata, slijepih i slabovidnih osoba važe do 01. januara 2021. godine

24.11.2020

Premijer Nenadić i načelnik Efendić: Privode se kraju zajednički projekti Kantona i Općine Novi Grad

20.11.2020

Kantonu Sarajevo Federacija BiH prebacuje 50 miliona EUR-a kreditnih sredstava za saobraćajnu infrastrukturu i unapređenje javnog prijevoza

18.11.2020

Nastavljaju se aktivnosti na izgradnji Prve transverzale