IZVRŠENO PRANJE I DEZINFEKCIJA POTHODNIKA U NASELJU STUP

U skladu sa najnovijom situacijom Direkcija za puteve Kantona Sarajevo intenzivirala je čiščenje i pranje svih površina na kojima je primjetno prisustvo većeg broja ljudi.

Dana 17.03.2020. okončane su aktivnosti na pranju gaznih površina i dezinfekciji pješačkog pothodnika u naselju Stup kojeg veliki broj građana svakodnevno koristi.

Apelujemo na građane da se i sami uključe u preventivne aktivnosti koje preporučuju nadležne institucije kako bi se spriječile sve eventualne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo