Propisi MS

Ukupno 121 - 136 od 136
Direkcija za puteve
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/98
Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/07
Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat sredstava na ime naknade za ceste u dijelu koji se odnosi na finansiranje javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama 'Službene novine FBiH' PDF icon 59/06
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/05
Pravilnik o uvjetima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za pružanje usluga i obavljanje pratećih djelatnosti korisnicima uz ceste i autoceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/10
Pravilnik o postavljanju znakova i informacija na cestama i naknadama za ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/02
Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prevoza 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/10
Pravilnik o održavanju javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10