Propisi MS

Ukupno 61 - 90 od 136
Ministarstvo
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva saobraćaja 'Službene novine Kantona Sarajevo'18/23 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o radnim odnosima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'17/23 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o izmjenam i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'14/23 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o popisu imovine i obaveza Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'12/23 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o materijalnom poslovanju Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'12/23 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'12/23 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva i obaveznoj dokumentaciji koja je potrebna za izdavanje rješenja za privremenu izmjenu režima saobraćaja na saobraćajnicama u Kantonu Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo'46/22 PDF icon pravilnik.pdf
Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'45/22 PDF icon pravilnik_o_postupku_internog_prijavljivanja_korupcije_i_postupanju_po_prijavama_u_ministarstvu_saobracaja_kantona_sarajevo.pdf
Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanje po prijavama u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik-korupcija.pdf
Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_unutrasnjoj_organizaciji.pdf
Pravilnik o načinu definisanja i identifikaciji opasnih mjesta, načinu i kriterijumima za utvrđivanje prioriteta i otklanjanje opasnih mjesta 'Službene novine Kantona Sarajevo'17/21 PDF icon 17/21
Pravilnik o vrsti signalizacije, sadržaju, mjestu postavljanja i drugim pitanjima od znaĉaja za ostvarenje funkcija signalizacije na skijalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo'9/21 PDF icon 9/21
Pravilnik o utvrđivanju prekomjerne upotrebe javnih cesta 'Službene novine FBiH'69/10 PDF icon 69/10
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji MInistarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o sukobu interesa zaposlenika MInistarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o naknadama za izdavanje odobrenja za kretanje vozila i zadržavanje u pješačkim zonama, ulicama zabranjemin za odvijanje saobraćaja i zadržavanje na trotoarima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/17
Pravilnik o službenoj iskaznici kontrolora operatera javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/15
Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/13
Pravilnik o licenci za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/06, PDF icon 18/08, PDF icon 56/10
Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 16/07
Pravilnik o uslovima, načinu i specifičnosti organizacije obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/09
Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/10
Pravilnik o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prevoza 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/07
Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10