Propisi MS

Ukupno 31 - 60 od 83
Ministarstvo
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16
Zakon o cestovnom prijevozu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10
Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/14, PDF icon 26/14, PDF icon 14/16, PDF icon 16/16
Zakon o eksproprijaciji 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/07, PDF icon 36/10
Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, PDF icon 5/13
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06, PDF icon 44/07, PDF icon 48/10, PDF icon 56/06, PDF icon 8/17
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12
Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01, PDF icon 22/02, PDF icon 10/05, PDF icon 26/08
Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/01
Zakon o javno-privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/10, PDF icon 16/10, PDF icon 66/13
Zakon o privrednim drustvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/99, PDF icon 84/08
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/09
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o visini naknade za korišćenje zemljišta uz javne ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/11
Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/98
Uredba o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/16
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05, PDF icon 25/09, PDF icon 11/11, PDF icon 14/11, PDF icon 22/11, PDF icon 1/13
Odluka o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima - fijakerima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/14
Odluka o prihvatanju Okvira za preseljenje i naknade za Projekat izgradnje gradskih saobraćajnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/12
Odluka o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/09, PDF icon 22/11
Odluka o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u Gradu Sarajevu na području Općine Centar Sarajevo, Općine Novi Grad Sarajevo, Općine Novo Sarajevo Sarajevo i Općine Stari Grad Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/14
Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/97
Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16//04, PDF icon 22/05, PDF icon 30/08