Pretraga

Ukupno 367
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Izrada projekta semaforizacije pješačkog prelaza na sjevernoj longitudinali u blizini autobuske stanice i Kampusa Ugovaranje i realizacija 22.11.2016 6.903,00 6.903,00 TZI Inženjering d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Izrada projekta semaforizacije pješačkog prlaza na sjevernoj longitudinali u blizini autobuske stanice i Kampusa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.11.2016 6.903,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe - 12 novih minibusa za javni gradski prijevoz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.11.2016 1.948.752,00
Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-4 Plan nabavki 01.11.2016
UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Isporuka i ugradnja induktivnih petlji za tramvajski saobraćaj na lokalitetu kružnog toka Ilidža i reparacija relejnih grupa Ugovaranje i realizacija 24.10.2016 4.375,80 4.375,80 STEP d.d.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Isporuka i ugradnja induktivnih petlji za tramvajski saobraćaj na lokalitetu kružnog toka Ilidža i reparacija relejnih grupa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.10.2016 4.375,80
UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvasjkim stajalištima u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija 21.10.2016 6.984,90 EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stjalištima u Kantonu Sarajevo 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.10.2016 6.984,90
UGOVOR o pružanju usluga Održavanje putničkog planera TISAR Ugovaranje i realizacija 14.10.2016 103.194,00 103.194,00 COMP 2000 d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Održavanje putničkog planera - TISAR Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2016 103.194,00
Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-3 Plan nabavki 10.10.2016
UGOVOR za nabavku roba u 2016. godini: Nabavka taksi oznaka Ugovaranje i realizacija 29.09.2016 2.965,95 2.965,95 O.R. Grafosem
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe - Nabavka taksi oznaka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.09.2016 2.965,95
UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme - Grafička kartica i licenca za Windows 7 Ugovaranje i realizacija 27.09.2016 629,46 629,46 DISTI d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka grafičke kartice i licence Windows 7 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2016 629,46
Ugovor - Obilježavanje sedmice urbane mobilnosti Ugovaranje i realizacija 21.09.2016 3.510,00 3.510,00 NTSI Institut d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge Obilježavanje sedmice urbane mobilnosti Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.09.2016 3.510,00
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan javnih nabavki za 2016. godinu-2 Plan nabavki 19.09.2016
UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme - Kancelarijske stolice Ugovaranje i realizacija 14.09.2016 3.498,30 3.498,30 FEF Export import d.o.o.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka opreme - Kancelarijske stolice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.09.2016 3.498,00
Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-2 Plan nabavki 02.09.2016
UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Izrada Elaborata za smirivanje saobraćaja Ugovaranje i realizacija 15.08.2016 6.727,50 NTSI Institut d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka usluge izrada Elaborata za smirivanje saobraćaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.08.2016 6.727,50
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe - Nabavka knjige: Komentar Zakona o radu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.08.2016 135,01
Odluka o uvrštavanju u plan javnih nabavki Plan nabavki 21.07.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka opreme - pokretna klima za hlađenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2016 1.928,20
UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme - Klima za hlađenje Ugovaranje i realizacija 14.07.2016 1.928,20 1.928,20 Bau - Garten
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka opreme za parkirališta - Profesionalna lisica za blokadu vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2016 6.993,93
UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme za parkirališta - profesionalna lisica za blokadu vozila Ugovaranje i realizacija 13.07.2016 6.993,93 6.993,93 Intertraffic d.o.o. Banja Luka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Usluge izrade analize poslovanja KJKP "GRAS" Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2016 6.000,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge analize ekonomskih efekata plaćanja finansijskih obaveza - porezi KJKP "GRAS" Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2016 6.000,00
Ugovor - Usluge izrade analize ekonomskih efekata plaćanja finansijskih obaveza - porezi KJKP "Gras" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 29.06.2016 6.000,00 6.000,00 PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory d.o.o.
Ugovor - Usluge izrade analize poslovanja KJKP "Gras" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 29.06.2016 6.000,00 6.000,00 PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Obavještenje o nabavci-1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.05.2016
Obavjestenje o nabavci osam novih minibusa za JGP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2016
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan javnih nabavki za 2016. godinu-1 Plan nabavki 27.06.2016
Ispravka plana Javnih nabavki za 2016-2 Plan nabavki
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Preventivno mjesečno održavanje i servisiranje 22 Siemens parkomata na teritoriji grada Sarajeva Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.03.2016 6.976,48
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka i ugradnja bravica za kase parkomata i isporuka dijelova za mini lager listu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.03.2016 6.999,71
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetlećih parking znakova sa pokazateljem zauzetosti parking mjesta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.03.2016 4.245,70
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Podrška pri topološkoj validaciji geometrijske (prostorne) komponente baze podataka Javnog gradskog saobraćaja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.02.2016 6.458,40
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Profesionalne usluge: Projekat menadžer za javno privatno partnerstvo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2016 6.458,40
UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Profesionalne usluge - Projekat menadžer za javno privatno partnerstvo Ugovaranje i realizacija 31.03.2016 6.458,40 6.458,40 Interquality d.o.o.
Ispravka plana Javnih nabavki za 2016-1 Plan nabavki
Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-1 Plan nabavki
UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Podrška pri topološkoj validaciji geometrijske (prostorne) komponente baze podataka javnog gradskog saobraćaja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 31.03.2016 6.458,40 6.458,40 Tingea d.o.o.
Plan javnih nabavki za 2016. godinu (Ažuriran i usaglašen sa odobrenim budžetom) Plan nabavki
Rekonstrukcija ulice Halilovići
PROJEKAT SANACIJE MOSTA PREKO RIJEKE MILJACKE – MOST SKENDERIJA
Rekonstrukcija Jošaničke ulice
Ukupno po stranici 2.139.736,44 172.627,84 158.915,44