Direkcija za puteve

Novosti

18.03.2020

IZVRŠENO PRANJE I DEZINFEKCIJA POTHODNIKA U NASELJU STUP


25.02.2020

INFORMACIJA O STANJU KAPITALNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE RASKRSNICE POFALIĆI


03.01.2020

OSUDA VANDALIZMA NA POTHODNIKU U NASELJU HRASNO BRDO


19.11.2019

Potpisivanje Okvirnog sporazuma za Rekonstrukciju raskrsnice (II transferzala- Sjeverna longitudinala)


20.09.2019

Saopštenje za javnost: Feriza Merzuka i Drinska


08.08.2019

Brojanje saobraćaja na postojećoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo u 2018. godini


26.07.2019

Početak radova na sanaciji ulice Halida Kajtaza na dionici od spoja sa ulicom Tešanjska do kružnog toka


26.07.2019

Sanacija druge strane pružnog prelaza kod Energoinvesta