Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-058
+387(0)33 562-059

ms@ms.ks.gov.ba
ID broj:
4200663690004

MINISTAR
Adi KALEM
Telefon: +387(0)33 562-058
ms@ms.ks.gov.ba
ministar@ms.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Amina ČADRO
Telefon: +387(0)33 562-060
Fax: +387(0)33 562-059
amina.cadro@ms.ks.gov.ba

Sektor za upravljanje saobraćajem

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
POMOĆNIK MINISTRA
Muamer Kukan
Telefon: +387(0)33 562-152
muamer.kukan@ms.ks.gov.ba

Sektor za saobraćaj u mirovanju

Adresa: Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21/3
POMOĆNIK MINISTRA
Zdenko Pavlović
Telefon: +387(0)33 564-445
zdenko.pavlovic@ms.ks.gov.ba

Direkcija za puteve

Adresa: Sarajevo, Hamida Dizdara 1
Telefon: +387(0)33 560-402
Fax: +387(0)33 560-426
dp@dp.ks.gov.ba

DIREKTOR
Selmir KOVAČ dipl.ing.saob.
Telefon: +387(0)33 560-402

Odjeljenje za ekonomske poslove i projekte
Telefon: +387(0)33 560-430

Odjeljenje za zaštitu puteva
Telefon: +387(0)33 560-429

Odjeljenje za studije, projektovanje, rekonstrukciju i izgradnju puteva i objekata
Telefon: +387(0)33 560-428