Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata