Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 05.05.2018 do 05.05.2018
18:00 do 23:00
Ulica:
Zmaja od Bosne - isključna traka prema centru Importane
Prikaz na mapi:
Period obustave 28.04.2018 do 28.04.2018
09:00 do 15:00
Ulica:
Zmaja od Bosne ugao Ložionička
Prikaz na mapi:
Period obustave 12.05.2018 do 13.05.2018
17:30 do 05:00
Ulica:
Obala Kulina bana
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.05.2018 do 01.05.2018
07:00 do 20:00
Ulica:
Plandište - Vrelo Bosne
Prikaz na mapi:
Period obustave 17.04.2018 do 17.06.2018
07:30 do 17:00
Ulica:
Dženetića Čikma na raskrsnici sa ulicom Niže Banje u dužini od 30 m
Prikaz na mapi:
Period obustave 18.04.2018 do 29.04.2018
08:00 do 18:00
Ulica:
Safvet bega Bašagića od raskrsnice sa ulicom Ulomljenica do spoja sa ulicama Kasima ef. Dobrače i Sagrdžije
Prikaz na mapi:
Period obustave 18.04.2018 do 13.05.2018
09:00 do 16:00
Ulica:
Kupreška od spoja sa ulicom Zvornička do spoja sa ulicom Ante Fjamenga
Prikaz na mapi:
Period obustave 23.04.2018 do 26.04.2018
09:00 do 15:00
Ulica:
Stupska br. 6
Prikaz na mapi:
Period obustave 10.04.2018 do 30.04.2018
08:00 do 16:00
Ulica:
Četvrte Viteške brigade na dijelu od spoja sa ulicom Blažujski drum u dužini od cca 450 m
Prikaz na mapi:
Period obustave 28.04.2018 do 28.04.2018
16:00 do 17:30
Ulica:
(Vilsonovo šetalište – most Suade i Olge) – Vrbanja – Hiseta – Obala Kulina bana – Telali - M. Mustafe Bašeskije – M. Tita – Zmaja od Bosne – Bulevar Meše Selimović
Prikaz na mapi:
Period obustave 02.04.2018 do 30.04.2018
08:00 do 18:00
Ulica:
Miševići na dijelu od broja 40 do broja 109
Prikaz na mapi:
Period obustave 05.05.2018 do 06.05.2018
10:00 do 16:00
Ulica:
Ulice od starta do cilja (Sarajevska cesta - plato Narodnog pozorišta)
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.02.2018 do 30.06.2018
(Cijeli dan)
Ulica:
Ulice duž tramvajske pruge na relaciji Ilidža - Baščaršija - Ilidža
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.02.2018 do 30.06.2018
(Cijeli dan)
Ulica:
Ulice duž kontaktne mreže tramvajskih i trolejbuskih linija
Prikaz na mapi:
Period obustave 28.08.2017 do 18.08.2018
(Cijeli dan)
Ulica:
Trg fra Grge Martića i ulica Mula Mustafe Bašeskije
Prikaz na mapi: