Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 20.01.2018 do 10.02.2018
(Cijeli dan)
Ulica:
privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Azize Šaćirbegović (na dijelu od raskrsnice ulice Azize Šaćirbegović są ulicom Safeta Hadžića do raskrsnice ulice Azize Šaćirbegović są krakom ulice Azize Šaćirbegović – ulica Milana Preloga); u ulici Safeta Hadžića (na dijelu od raskrsnice ulice Safeta Hadžića są ulicom Azize Šaćirbegović do raskrsnice ulice Safeta Hadžića sa ulicom Olovska); u ulici Zvornička (na dijelu od raskrsnice ulice Zvornička sa ulicom Hamdije Ćemerlića do raskrsnice ulice Zvornička sa ulicom Azize Šaćirbegović) i na raskrsnici ulica: Azize Šaćirbegović, Triglavska, Safeta Hadžića i Put Mladih Muslimana
Prikaz na mapi:
Period obustave 14.12.2017 do 15.03.2018
09:00 do 15:00
Ulica:
Ulice na području Kantona Sarajevo
Prikaz na mapi:
Period obustave 01.11.2017 do 01.02.2018
(Cijeli dan)
Ulica:
Mustafe Pintola naspram hotela "Hollywood"
Prikaz na mapi:
Period obustave 28.08.2017 do 18.08.2018
(Cijeli dan)
Ulica:
Trg fra Grge Martića i ulica Mula Mustafe Bašeskije
Prikaz na mapi: