Izmjene režima saobraćaja

Period obustave 01.05.2021 do 30.05.2021
08:00 do 16:00
Ulica:
Ruđera Boškovića
Prikaz na mapi:
Period obustave 04.05.2021 do 01.07.2021
00:00 do 23:59
Ulica:
R-960 Babin Do - Šabići - Sinanovići, dionica Bijele vode - Šabići, podionica Šakote - Lukavac u dužini 500 m
Prikaz na mapi:
Period obustave 05.05.2021 do 08.05.2021
07:00 do 18:00
Ulica:
Osik
Prikaz na mapi:
Period obustave 22.04.2021 do 22.05.2021
08:00 do 16:00
Ulica:
Ašikovac
Prikaz na mapi:
Period obustave 22.04.2021 do 22.05.2021
22:00 do 06:00
Ulica:
Bardakčije
Prikaz na mapi:
Period obustave 22.04.2021 do 01.07.2021
00:00
Ulica:
Ivana Cankara bb
Prikaz na mapi:
Period obustave 16.04.2021 do 16.05.2021
07:00 do 17:00
Ulica:
Dobojska
Prikaz na mapi:
Period obustave 13.04.2021 do 31.05.2021
07:00 do 16:00
Ulica:
Posavska
Prikaz na mapi:
Period obustave 13.04.2021 do 31.05.2021
07:30 do 20:00
Ulica:
Na području Kantona Sarajevo
Prikaz na mapi:
Period obustave 13.04.2021 do 18.06.2021
07:00 do 16:00
Ulica:
Novopazarska
Prikaz na mapi:
Period obustave 12.04.2021 do 01.07.2021
08:00 do 17:00
Ulica:
Avde Palića
Prikaz na mapi:
Period obustave 07.04.2021 do 07.05.2021
09:00 do 18:00
Ulica:
Naselje Nahorevo, dionica Muharemovići - Nahorevo
Prikaz na mapi:
Period obustave 30.03.2021 do 15.06.2021
07:00 do 17:00
Ulica:
Regionalni put 442a (Igman -Krupac) na dionici od Doma policije do skretanja za Dejčiće u dužini cca 900 metara
Prikaz na mapi:
Period obustave 11.03.2021 do 02.09.2021
00:00
Ulica:
Smaila Šikala i Safeta Zajke
Prikaz na mapi:
Period obustave 11.03.2021 do 17.06.2021
09:00 do 13:00
Ulica:
Čadordžina na dijelu od spoja sa ulicom Halim Hodžina u dužini 20 m
Alternativni pravci:
Čadordžina - Sagrdžije - M.M. Bašeskije - Logavina - Karpuzova - Čadordžina
Prikaz na mapi:
Period obustave 09.03.2021 do 09.05.2021
09:00 do 17:00
Ulica:
Skenderpašina
Prikaz na mapi:
Period obustave 10.03.2021 do 10.06.2021
00:00
Ulica:
Kolodvorska
Prikaz na mapi:
Period obustave 04.03.2021 do 10.05.2021
00:00
Ulica:
Bulevar Meše Selimovića (na dijelu ulice koji se proteže neposredno uz tramvajsko stajalište Otoka smjer Baščaršija - Ilidža)
Prikaz na mapi:
Period obustave 05.03.2021 do 15.06.2021
00:00
Ulica:
Hrasnička cesta na dijelu od spoja sa ulicom Butmirska cesta u dužini od 1100 m
Prikaz na mapi:
Period obustave 02.02.2021 do 01.07.2021
00:00
Ulica:
Ulice duž kontaktne mreže tramvajskih i trolejbuskih linija
Prikaz na mapi: