Pretraga

Ukupno 367
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke-Štampanje odobrenja i parking naljepnica za 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Foto i video dokumentacija o projektima realizovanim u periodu 2015.-2017. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2017
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 5 Plan nabavki 10.10.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Revizija projektne dokumentacije tramvajskih stajališta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Elaborat strateških pravaca razvoja Centra za upravljanje saobraćajem u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stajalištima u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Hosting poslovne aplikacije za poništenje, dopune i plaćanje elektronskih kartica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - Nabavka kancelarijskih stolica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.01.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje roba: Nabavka obrazaca za C i D licence i iskaznica za vozače Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.01.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - Nabavka obrazaca za AB, C i D licence i iskaznica za vozače Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: Podrška Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo u apliciranju na EU fondove Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Erlang Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2017 424,71
Odluka o obustavljanju postupka - minibusi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - digitalni uređaj za slanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2017
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 4 Plan nabavki 13.09.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Intertraffic Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.09.2017 7.018,13
Dopuna plana javnih nabavki Plan nabavki 08.09.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju na parkiralištima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.08.2017
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 3 Plan nabavki 25.08.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - InfoDom d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.08.2017 6.669,00
ODLUKU o pokretanju postupkajavne nabavke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.07.2017
ODLUKU o pokretanju postupka nabavke: Nabavka novih minibusa za javni gradski prijevoz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.07.2017
ODLUKU 0 uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 27.07.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Step Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.06.2017 52.635,94
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2017 7.020,00
Odluka o pokretanju postupka nabavke: Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2017
Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. 3 Plan nabavki 05.06.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluge savjetovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2017
Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. 2 Plan nabavki 31.05.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 117,00 GONG d.o.o. Sarajevo
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 2 Plan nabavki 30.05.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke: Semaforizacija pješačkog prijelaza u ulici Put života Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.05.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluge štampanja godišnjih parking naljepnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2017
Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. 1 Plan nabavki 22.05.2017
Odluka o poništenju postupka javne nabavke minibusa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.05.2017
ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke - GONG Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2017
Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge štampanja godišnjih parking naljepnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2017
Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge ugovorenog prijevoza Ilidža - Butmir Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2017
Ugovor - nabavka, isporuka i instalacija uređaja za naplatu parkiranja- parkomata, sa pripadajućim softverima i licencama, ugradnja i instaliranje (ključ u ruke) te obuka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.04.2017 1.227.587,40 "Lupon Ventures" d.o.o.
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 1 Plan nabavki 27.03.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - TZI Inženjering Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2017 6.727,50
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Gras Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2017 702,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluge ugovorenog prijevoza Sarajevo-Srebrenica-Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.03.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Izrada glavnog projekta semaforizaciie Raskrsnice Ulica Ložionička-Paromlinska Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Lupon Ventures Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.03.2017 1.227.587,40
UGOVOR za nabavku usluga u 2017. godini: Revizija 30 projekata Izrade glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stajalištima u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2017 7.020,00 Filling d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Revizija 30 projekta izrade glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stjalištima u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2017 7.020,00
UGOVOR za nabavku usluga u 2017. godini: Izrada elaborata strateških pravaca razvoja Centra za upravljanje saobraćajem u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 6.786,00 NTSI Institut d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Izrada elaborata strateških pravaca razvoja Centra za upavljanje saobraćajem u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2017 6.786,00
UGOVOR za nabavku usluga u 2017. godini: Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stajalištima u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2017 6.984,90 EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 1.322.590,68 1.248.495,30 0,00