Rekonstrukcija ulice Halilovići

Datum: 
06.08.2015

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo u 2015. godini planirala je i rekonstrukciju ulice Halilovići na području Općine Novi Grad Sarajevo na dionicama: - od raskrsnice sa ulicom Džemala Bijedića do iza ulaza u Carinu - od Carine do centra za rekreaciju. Radove definisane u ugovoru finansirat će zajednički Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Općina Novi Grad Sarajevo. Iznos ugovorenih radova je cca 250.000,00 KM sa PDV-om. Nadzor nad izvođenjem predmetnih radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, a izvođač radova je KJKP RAD d.o.o. Sarajevo. Rok za završetak radova je 30 dana od dana dobijanja odobrenja za obustavu saobraćaja.