Pretraga

Ukupno 367
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Rezervacija sale za održavanje sastanka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2019 500,00
Adaptacija postojećeg objekta upravljačkog centra- dispečerska kuća na lokaciji Čengić Vila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.11.2019
Održavanje ograda i nastrešnica od INOX materijala AISI 304 visoki sjaj na tramvajskim stajalištima javnog prijevoza putnika na području KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.12.2019
Adaptivno upravljanje saobraćajem Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.12.2019
Izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 30.12.2019
Dopuna plana javnih nabavki 2019 Plan nabavki 25.12.2002
Odluka o pokretanju postupka nabavke elektroinstalacijskih radova1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.11.2019 5.768,21
Odluka o pokretanju postupka nabavke instaliranja i puštanja u rad klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.11.2019 3.755,70
Odluka o pokretanju postupka nabavke građevinskih radova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.11.2019 4.123,95
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge prevođenja glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2019 7.020,00
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge prijevoza školske djece na relaciji Nahorevo - OŠ “Nafija Sarajlić” Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.11.2019 6.435,00
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Usluge prevođenja projekta Plan nabavki 19.11.2019
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Klima Plan nabavki 01.11.2019
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Radovi Plan nabavki 01.11.2019
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Prevoz djece Plan nabavki 26.11.2019
INFORMACIJA O POKRETANJU PREGOVARACKOG POSTUPKA Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 04.12.2019
Štampanje odobrenja i parking naljepnica za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.12.2019 32.149,26
Nabavka računarske opreme za potrebe Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.12.2019
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - adaptacija objekta Plan nabavki 13.11.2019
Izmjena plana javnih nabavki- postavljanje signalne opreme Plan nabavki 26.09.2019
Nabavka saobraćajnih znakova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7.020,00 Sacom d.o.o.
Nabavka saobraćajnih znakova Pokretanje i tok postupka 23.09.2019 7.020,00
Postavljanje signalne opreme za slijepe i slabovidne osobe na užem lokalitetu Skenderija Pokretanje i tok postupka 27.09.2019 233.999,77
Izvođenje radova rekonstrukcije/ sanacije dijela Reljevske ulice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.08.2019 129.576,38
Održavanje postojećih parking površina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2019 234.339,30
Izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 16.10.2019
Nabavka računara za potrebe Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.10.2019
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Racunari Plan nabavki 10.10.2019
Izmjena plana nabavki Plan nabavki 11.10.2019
Izmjena plana nabavki Plan nabavki 04.10.2019
Izrada elaborata brojanja saobraćaja u ulici Vilsonovo šetalište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2019 7.020,00 NTSI Institut d.o.o.
Izrada elaborata brojanja saobraćaja u ulici Vilsonovo šetalište Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2019 6.000,00
Siguran saobraćaj u zoni radova na cesti Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2019 6.961,50
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Sedmica mobilnosti Plan nabavki 04.09.2019
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - saobraćajni znakovi Plan nabavki 23.09.2019
Analiza internih akata i procedura u provođenju postupaka jn Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2019 6.844,50 Zamm media Consulting d.o.o. Sarajevo
Konsultantske usluge u provođenju postupaka jn za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2019 6.926,40 Zamm media Consulting d.o.o. Sarajevo
Redovno mjesečno održavanje Siemens parkomata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.08.2019 58.485,96
Konsultantske usluge u provođenju postupaka jn za 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.08.2019 6.926,40
Analiza internih akata i procedura u provođenju postupaka jn Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.08.2019 6.844,50
Usluge pretplate na stručnu literaturu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.08.2019 1.755,00
Dopuna plana javnih nabavki 2019 Plan nabavki 15.08.2019
Izvođenje radova na rehabilitaciji lokalne ceste u Skendera Kulenovića, III faza Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.07.2019
Izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i zaštite puta R-907 u naselju Pendičići od spoja sa M-18 do stac. 1+000,00, L=1000m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.07.2019 444.600,00
Izvođenje radova rekonstrukcije/ sanacije ulice Rustempašina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.07.2019
Izvođenje radova rekonstrukcije/ sanacije dijela Reljevske ulice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.08.2019
Vanjska kontrola prilikom izvođenja radova izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije (sanacije) puteva, (labaratorijska ispitivanja) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.07.2019
Izrada studije saobraćaja za Urbanistički plan Sarajeva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2019
Glavni projekat trolejbuske kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.06.2019 52.416,00
Izrada projekata sigurnosne odbojne ograde KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.06.2019
Ukupno po stranici 1.248.676,93 27.810,90 0,00