Pretraga

Ukupno 367
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Održavanje ograda i nastrešnica od INOX materijala AISI 304 visoki sjaj na stajalištima javnog prevoza putnika na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.05.2019
Održavanje mostova na području Kantona Sarajevo za period od 2019-2023 godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2019
Izvođenje radova rehabilitacije dijela saobraćajnice u ulici Muje Šejte u dužini od 900m, Faza I i Faza II Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.07.2019
Odluka o pokretanju postupka MS - oglasi javna glasila Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 19.06.2019
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - oglas glasila Plan nabavki 19.06.2019
Odluka o pokretanju postupka MS - Štampanje паloga za postavljanje naprave za blokiranje točkova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2019 696,15
Odluka o pokretanju postupka MS - oglasavanje - novine1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2019 1.203,93
Odluka o pokretanju postupka MS - oglasavanje - internet Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2019 1.170,00
Odluka o pokretanju postupka MS - oglasavanje - novine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2019 1.505,79
Odluka o pokretanju postupka MS - Printer i kopir aparat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2019 428,81
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke - usluge oglašavanja javnog oglasa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.05.2019 707,85
Izvođenje radova rehabilitacije ulice Marka Marulića u dužini L=220m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2019
Glavni projekat trolejbuske kontaktne mreže i elektrozvučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće Pokretanje i tok postupka 16.05.2019
Izmjena Plana JN 2019 - MS Plan nabavki 18.04.2019
Odluka o pokretanju postupka MS - Štampanje taksi oznaka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.04.2019
Revizija projektnih dokumentacija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2019
Izvođenje radova sanacije i rekonstrukcije puta R906, Babin do – Šabići - Sinanovići, Dionica raskrsnica u Šabićima do skretanja za Umoljane, L=2600m, poddionica: od profila P1 do profila P41 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2019
Usluge projektovanja ''LOT 1: Idejno rješenje i Glavni projekat za rekonstrukciju puta od Igmanske džamije do R442a; dužine 4km i LOT 2: Glavni – izvedbeni projekat za rehabilitaciju regionalnog puta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.04.2019
Odluka o pokretanju postupka MS - održavanje Siemens parkomata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019
Izvođenje radova na rehabilitaciji lokalne ceste u naselju Kobilja Glava, L=260m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.04.2019
Sanacija, rekonstrukcija i zaštita puta R906 Babin Do-Šabići Sinanovići, dionica: Bijele vode-Šabići, km1+000-km2+100 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.04.2019 790.000,00
Odluka o pokretanju postupka MS - računarska oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2019 6.165,90
Održavanje pokretnih traka u pothodnicima na Stupu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.04.2019
Početak radova na rehabilitacija regionalnog puta R445: dionica most na rijeci Stavnji - Lješevo, nastavak od P97 prema granici Kantona
Odluka o pokretanju postupka MS - Sanacija pruge S krivina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.03.2019 5.583.952,00
Odluka o pokretanju postupka MS - Rezervni dijelovi za parkomate Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2019 6.919,38
Odluka o pokretanju postupka MS - Internet za parkomate Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2019 7.014,15
Odluka o pokretanju postupka MS - Termo papir Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2019 7.019,30
Odluka o pokretanju postupka MS - Kancelarijska oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2019 1.050,00
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - kancelarijska oprema Plan nabavki 26.03.2019
Odluka o pokretanju postupka MS - Edukacija Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 25.03.2019
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - edukacija Plan nabavki 25.03.2019
Održavanje ograda i nastrešnica od INOX materijala AISI 304 visoki sjaj na stajalištima javnog prevoza putnika na području Kantona Sarajevo- Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.03.2019
Radovi na sanaciji mosta preko rijeke Miljacke kod plinare u naselju Halilovići- Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 21.03.2019 181.426,44
Odluka o pokretanju postupka MS - Nabavka obrazaca za AВ, C i D licence i iskaznica za vozače Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2019 2.272,37
Izmjena Plana JN 2019 - MS Plan nabavki 05.03.2019
Izgradnja barijera/panela za zaštitu od buke na saobraćajnici "A" transverzala u Općini Novi Grad Sarajevo. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.03.2019
Izrada Glavnog projekta rehabilitacije dijela VII transferzale (ulica Srđana Aleksića), dionica: raskrsnica sa ulicom Bulevar Meše Selimovića – raskrsnica sa ulicom Džemala Bijedića, l=220 m, i Glavnog projekta rehabilitacije dijela X transferzale, dioni Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.03.2019 8.073,00
Revizije projekata rekonstrukcije i rehabilitacije saobraćajnica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.03.2019
Plan javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 21.02.2019
Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije mosta preko rijeke Stavnje u llijašu - Most Ljubnići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2019 9.886,50
Izvođenje radova na rehabilitaciji ulice Vogošćanskih odreda u dužini L=672,343 m, II faza Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2019
RADOVI NA SANACIJI MOSTA PREKO RIJEKE MILJACKE KOD PLINARE U NASELJU HALILOVIĆI Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2019
Održavanja pokretnih traka u pothodnicima na Stupu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2019
Izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i zaštite puta R906 Babin Do-Šabići Sinanovići, dionica: Bijele vode-Šabići, od profila P18 do profila P55 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.02.2019
Plan javnih nabavki DP 2019 Plan nabavki 05.02.2019
Projektovanje sanacije mosta Halilovići Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2019 7.020,00
Održavanja pokretnih traka u pothodnicima na Stupu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2019
Usluge revizije projekata Ilidža- Hrasnica i S krivina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2019 6.844,50 Saraj Inženjering d.o.o. Sarajevo
Saobraćajne analize opravdanosti izgradnje isključnih traka i izradu Glavnog projekta izgradnje ili produženja istih na predloženim lokacijama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.08.2018 45.630,00
Ukupno po stranici 6.662.141,57 6.844,50 0,00