PROJEKAT SANACIJE MOSTA PREKO RIJEKE MILJACKE – MOST SKENDERIJA

Datum: 
01.01.2014 do 31.12.2014

Kao potreba za kolskim prevozom, 1969. godine, izgrađen je i veliki betonski most preko rijeke Miljacke, pored Apolovog ili, kako je u narodu poznatije, Ajfelovog mosta, jer ovaj nije imao kapacitet za saobraćajnicu sa više vidova vozila. To je današnji mosta Skenderija. Most je simbol trajanja i postojanja koji se svojom ljepotom i snagom suprotstavlja svemu što je prolazno. Most je i simbol velikih i dobrih dijela koja ostaju vječna, ne stare i ne mijenjaju se. Ona ne dijele sudbinu prolaznih stvari ovoga svijeta. Ona dokazuju da čovjek nije uzalud živio i postojao.
2014. godine uslijedila je i prva poslijeratna sanacija mosta. Lokalitet Skenderije sa sobom donosi odgovornost u projektovanju jer je riječ o izuzetno frekventnoj lokaciji sa koncentrisanim sportskim i kulturnim sadržajima koji podrazumijevaju veliki broj posjetilaca. Ipak, projektovanje u središtu moderne arhitekture ne dozvoljava naglašavanje mosta kao repera u prostoru. Prilikom sanacije mosta Skenderija izvršeni su sljedeći radovi:
- saniranje AB ploče mosta;
- izrada hidroizolacije gornje površine mosta;
- polaganje asfaltnih slojeva na kolovozu i na pješačkim stazama;
- postavljanje granitnih ivičnjaka;
- saniranje oštećenja uzrokovanog udarom gelera od granate bočne površine krajnjeg rebra rasponske konstrukcije;
- premazivanje svih vidnih betonskih površina betonskim premazima;
- izmještanje instalacija u predviđene unutrašnje otvore rasponske konstrukcije sa pristupnim šahtovima sa penjalicama za uvođenje instalacija u rasponsku konstrukciju;
- izrada horizontalne i vertikalne signalizacije prema ranijoj saobraćajnoj funkciji.
Nakon sanacije mosta Skenderija uslijedila je izgradnja nove ograde na mostu. Izgradnji ograde prethodila su dešavanja u ljeto 2014. godine gdje je prednjačilo obilježavanje stogodišnjice atentata na princa Franca Ferdinanda i početka Prvog Svjetskog rata. Projekat ograde trebao je da zadovolji savremene standarde i ostavi trag vremena u kojem je ograda rekonstruisana, ali s najvećim poštovanjem prema vremenu i tragovima nastanka prvobitne ograde.
Ograda je sačinjena iz tri različita modula. Niski moduli prate gabarit zatečene ograde u potpunosti, osim na dijelu prema rijeci koji je ispunjen zelenilom. Na tom dijelu profil je oslobođen zelenila i komletne jedne stranice, čime je olakšan beton na mostu. Modul se priprema tvornički, sa tipskim kalupom koji se smješta u bužir12 mm za provlačenje električnog kabla i rasvjetna LED tijela dimenzija 2x2 cm. Drugi modul je visoki modul i predstavlja nosače i rukohvate ograde. Nosači su visine 94 cm i posjeduju osvjetljenje, kako prema rijeci kao i niski moduli, tako i prema pješačkoj komunikaciji sa unutrašnje strane ograde mosta. Tehnologija pripreme je jednaka niskim modulima, sa razlikom što visoki modul posjeduje dodatni bužir koji opskrbljuje osvjetljenje pješačke komunikacije. Treća vrsta modula je perforirani lampinjon. U središtu lampinjona nalazi se reflektor koji je usmjeren prema gore i tako pravi gradaciju od tamnog do izraženog osvjetljenja na površini perforacija.
Masa od 140 cm je bila izuzetno visoka za percepciju čovjeka koji prolazi ili posmatra most pa je masa olakšana perforacijama sačinjenih iz kvadratnih formi koje stvaraju niz priča, emocija i simbola. Svaku od tih percepcija doživljava sam prolaznik, a bitno je istaći kako su forme nastale u želji da se formira znak Olimpijade iz Sarajeva. Mase sa peforacijama izgledaju kao lampinjoni, naročito noću kada su osvjetljene iznutra sa pulsirajućim svjetlom koji upravo nastavlja pričati priču i stvarati percepcije prolaznicima i posmatračima.
U sklopu ovog projekta dodatno su izvedena odmorišta sa betonskim klupama za sjedenje, odmorišta za bicikla sa elementima za pričvršćivanje bicikla, kantama za otpatke i lampinjonima na odmorištima.
Investitor projekta: Direkcija za puteve Kantona Sarajevo
Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Projektanti: Tacest d.o.o. Sarajevo – projekat sanacije mosta Skenderija
Arhitektonski fakultet Sarajevo – projekat ograde na mostu Skenderija
Izvođač radova: HP Investing d.o.o. Mostar