Propisi MS

Ukupno 31 - 60 od 91
Ministarstvo
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Odluka o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima - fijakerima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/14, PDF icon 27/16
Odluka o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/09, PDF icon 22/11
Odluka o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05, PDF icon 25/09, PDF icon 11/11, PDF icon 14/11, PDF icon 22/11, PDF icon 1/13
Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16//04, PDF icon 22/05, PDF icon 30/08
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji MInistarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o sukobu interesa zaposlenika MInistarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o naknadama za izdavanje odobrenja za kretanje vozila i zadržavanje u pješačkim zonama, ulicama zabranjemin za odvijanje saobraćaja i zadržavanje na trotoarima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/17
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o postupku izdavanja odobrenja za ulazak u zone zabranjene za saobraćaj u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima ("Službeni glasnik BiH", broj 13/07) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja za ulazak u zone zabranjene za saobraćaj u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o službenoj iskaznici kontrolora operatera javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/15
Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/13
Pravilnik o licenci za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/06, PDF icon 18/08, PDF icon 56/10
Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 16/07
Pravilnik o uslovima, načinu i specifičnosti organizacije obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/09
Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/10
Pravilnik o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prevoza 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/07
Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Pravilnik o održavanju cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za građenje i rekonstrukciju javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 57/01
Uputstvo o načinu naplate i trošenja naknade za korištenje javnih parkirališta i premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/07
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Dopuna plana i programa broja, razmještaja taksi stajališta i broj vozila po pojedinim taksi stajalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/15
Rješenje o utvrđivanju konačne visine naknade za korištenje taksi stajališnog mjesta za 2014. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/15