Propisi MS

Ukupno 31 - 60 od 127
Ministarstvo
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo'50/17 PDF icon 50/17
Uredba o visini naknade za vanredni prijevoz 'Službene novine FBiH'87/10 PDF icon 87/10
Uredba o cijeni mjesečne karte za prijevoz nezaposlenih osoba u javnom gradskom prijevozu na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'32/20 PDF icon 32/20
Uredba o subvencioniranju troškova prijevoza u javnom gradskom prijevozu na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/06, PDF icon 8/17
Uredba o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/18
Uredba o visini naknade za korišćenje zemljišta uz javne ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/11
Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/98
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije 'Službene novine Kantona Sarajevo'25/21 PDF icon 25/21, PDF icon 1/21
Odluka o izuzeću primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o izuzeću primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o usvajanju Plana održive urbane mobilnosti za Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenje o imenovanju lica za informisanje Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenje o imenovanju voditelja i članova Jedinice za implementaciju projekta - izgradnja gradskih saobraćajnica - II faza Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenje o određivanju naknade za rad članovima Vijeća za sigurnost saobraćaja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenje o razrješenju voditelja i članova Jedinice za implementaciju projekta PIU - za realizaciju projekta Izgradnja saobraćajnica u Sarajevu II faza (I i IX transverzala) Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o raspodjeli prihoda koji su ostvareni prodajom svih vrsta prijevoznih karata osim pojedinačnih karata Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o subvencioniranju i participaciji u troškovima prijevoza u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju za redovne i redovne samofinansirajuće studente na visokoškolskim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo'42/15 PDF icon 42/15
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo utvrđenih izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo'2/21 PDF icon 2/21
Odluka o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'31/19 PDF icon 31/19
Odluka o obliku i sadržaju krovne taksi oznake 'Službene novine Kantona Sarajevo'5/18 PDF icon 5/18
Odluka o namjeni i raspodjeli sredstava od naknade za korištenje taksi stajališta 'Službene novine Kantona Sarajevo'5/17 PDF icon 5/17
Odluka o visini uplate minimalnog dijela mjesečne obaveze po sporazumu o plaćanju duga za javne prihode 'Službene novine Kantona Sarajevo'27/16 PDF icon 27/16
Odluka o osnivanju Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'35/22 PDF icon Preuzmi
Odluka o zonama javnih parkirališta 'Službene novine Kantona Sarajevo'26/19 PDF icon 26/19
Odluka o cijenama korištenja javnih parkinga 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/19, PDF icon 48/20
Odluka o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u Gradu Sarajevu na području Općine Centar Sarajevo, Općine Novi Grad Sarajevo, Općine Novo Sarajevo Sarajevo i Općine Stari Grad Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/14
Odluka o prihvatanju Okvira za preseljenje i naknade za Projekat izgradnje gradskih saobraćajnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/12, PDF icon 26/15
Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Odluka o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05, PDF icon 25/09, PDF icon 11/11, PDF icon 14/11, PDF icon 22/11, PDF icon 1/13
Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16//04, PDF icon 22/05, PDF icon 30/08