Propisi MS

Ukupno 61 - 90 od 91
Ministarstvo
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Plan i program broja, razmještaja taksi stajališta i broj vozila po pojedinim taksi stajalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/14, PDF icon 42/15
Redovi voznje JGS 'Službene novine FBiH' PDF icon Preuzmi
Direkcija za puteve
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 48/10
Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04
Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/04, PDF icon 21/05
Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/05
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 06/06, PDF icon 44/07
Ispravka zakona o cestama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 16/10
Zakon o cestama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/10
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenje o produženju važnosti privremeno obustavljenog održavanja polaska ili voznog reda i privremeno registriranih voznih redova 'Službene novine FBiH' PDF icon 87/10
Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Odluka kojom se utvrđuju smjernice za projektiranje, građenje, održavanje i nadzor na putovima F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 80/10
Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za građenje i rekonstrukciju javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima sa naplatom u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Pravilnik o licenciranju izvođača radova redovnog održavanja javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/98
Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/07
Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat sredstava na ime naknade za ceste u dijelu koji se odnosi na finansiranje javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama 'Službene novine FBiH' PDF icon 59/06
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/05
Pravilnik o uvjetima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za pružanje usluga i obavljanje pratećih djelatnosti korisnicima uz ceste i autoceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/10
Pravilnik o postavljanju znakova i informacija na cestama i naknadama za ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/02
Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prevoza 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/10