Propisi

Upišite naziv ili dio naslova za pretragu
Ministarstvo
Zakon
Zakon o cestovnom prijevozu FBiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 28/06, PDF icon 2/10)
Zakon o komunalnim djelatnostima ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/16)
Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 11/14, PDF icon 26/14, PDF icon 14/16, PDF icon 16/16)
Zakon o eksproprijaciji ('Službene novine FBiH',PDF icon 70/07, PDF icon 36/10)
Zakon o upravnom postupku ('Službene novine FBiH',PDF icon 2/98, PDF icon 48/99)
Zakon o javnim nabavkama ('Službeni glasnik BiH',PDF icon 39/14)
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH ('Službeni glasnik BiH',PDF icon 6/06, PDF icon 75/06, PDF icon 44/07, PDF icon 48/10, PDF icon 56/06, PDF icon 8/17)
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 36/14)
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 33/11, PDF icon 5/13)
Zakon o administrativnim taksama ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 30/01, PDF icon 22/02, PDF icon 10/05, PDF icon 26/08)
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 31/16)
Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12)
Zakon o javno-privatnom partnerstvu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 27/11)
Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 8/01)
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 32/01, PDF icon 48/11)
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH',PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13)
Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH',PDF icon 12/10, PDF icon 16/10, PDF icon 66/13)
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima ('Službene novine FBiH',PDF icon 35/09)
Zakon o privrednim drustvima ('Službene novine FBiH',PDF icon 23/99, PDF icon 84/08)
Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 37/14)
Uredba
Uredba o visini naknade za korišćenje zemljišta uz javne ceste ('Službene novine FBiH',PDF icon 7/11)
Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 6/98)
Uredba o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 25/16)
Odluka
Odluka o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima - fijakerima ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 28/14)
Odluka o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 25/09, PDF icon 22/11)
Odluka o prihvatanju Okvira za preseljenje i naknade za Projekat izgradnje gradskih saobraćajnica ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 13/12)
Odluka o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u Gradu Sarajevu na području Općine Centar Sarajevo, Općine Novi Grad Sarajevo, Općine Novo Sarajevo Sarajevo i Općine Stari Grad Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 40/14)
Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/97)
Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 17/05)
Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 16//04, PDF icon 22/05, PDF icon 30/08)