Propisi MS

Ukupno 1 - 30 od 144
Ministarstvo
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o cestama 'Službene novine Kantona Sarajevo'1/22 PDF icon 1/22
Zakon o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'1/22 PDF icon 1/22
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo'14/21 PDF icon 14/21
Zakon o zaštiti tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/05, PDF icon 12/09
Zakon o zaštiti ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata 'Službene novine Kantona Sarajevo'8/11, 36/15 i 11/19 PDF icon 8/11, 36/15 i 11/19
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'2/12, 41/12, 8/15, 13/17, 50/20 i 51/20 PDF icon 2/12, 41/12, 8/15, 13/17, 50/20 i 51/20
Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'6/97 PDF icon 6/97
Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/17, PDF icon 1/18
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06, PDF icon 44/07, PDF icon 48/10, PDF icon 56/06, PDF icon 8/17
Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17, PDF icon 46/17, PDF icon 1/22
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16, PDF icon 45/19
Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/01
Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 10/17, PDF icon 19/17, PDF icon 20/18, PDF icon 22/19
Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/14
Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/14, PDF icon 26/14, PDF icon 14/16, PDF icon 16/16
Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/19
Zakon o privrednim drustvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/99, PDF icon 84/08, PDF icon 45/00, PDF icon 2/02, PDF icon 6/02, PDF icon 29/03, PDF icon 68/05
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/10, PDF icon 16/10, PDF icon 66/13
Zakon o cestovnom prijevozu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10, PDF icon 57/20