Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Gabelina

Zahtjev: 
Bosman d.o.o.
Općina: 
Centar
Ulica: 
Gabelina
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji saobraćajnice.
Period: 
01.09.2020 do 02.10.2020
Mapa lokacije: