Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Envera Šehovića

Zahtjev: 
KJKP "Toplane"
Ulica: 
Envera Šehovića na dijelu od raskrsnice sa ulicom Ložionička
Alternativni pravci: 
Ložionička - Zmaja od Bosne - Malta - Envera Šehovića - i obratno
Razlog: 
Izvođenje radova na toplovodnoj distributivnoj mreži.
Period: 
04.12.2019 do 05.12.2019
Mapa lokacije: