Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Brezanska, na dijelu od spoja sa ulicom Safeta Zajke do raskrsnice sa ulicom Safeta Ahmetspahića

Zahtjev: 
Manjo d.o.o.
Općina: 
Novi Grad
Ulica: 
Brezanska, na dijelu od spoja sa ulicom Safeta Zajke do raskrsnice sa ulicom Safeta Ahmetspahića
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže.
Period: 
15.07.2020 do 11.08.2020
Mapa lokacije: