Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Bjelašnička - Pazarić na dijelu od skretanja prema ulici Šavnička do spoja sa magistralnim putem M-17

Zahtjev: 
Općinai Hadžići- Služba za razvoj i stambeno komunalne poslove iz Hadžića
Općina: 
Hadžići
Ulica: 
Bjelašnička - Pazarić na dijelu od skretanja prema ulici Šavnička do spoja sa magistralnim putem M-17
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na izgradnji sekundarnog kanalizacionog sistema.
Period: 
08.08.2017 do 08.09.2017