Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Bjelašnička - na dijelu od skretanja prema ulici Šavnička do spoja sa M-17

Zahtjev: 
Općina Hadžići - Služba za razvoj i stambeno komunalne poslove
Općina: 
Hadžići
Ulica: 
Bjelašnička - na dijelu od skretanja prema ulici Šavnička do spoja sa M-17
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na rekonstrukciji puta.
Period: 
19.04.2018 do 19.06.2018
Mapa lokacije: