Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Armije Bosne i Hercegovine na dijelu od spoja sa ulicom Patriotske lige u dužini od 350 m

Zahtjev: 
“GRAKOP” d.o.o. iz Kiseljaka
Općina: 
Centar
Ulica: 
Armije Bosne i Hercegovine na dijelu od spoja sa ulicom Patriotske lige u dužini od 350 m
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Sanacija saobraćajnice
Period: 
17.05.2018 do 25.06.2018
Mapa lokacije: