Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu ulice Sepetarevac, od spoja sa ulicom Hadži Hajdareva do br. 28

Zahtjev: 
Općina Centar iz Sarajeva – Služba za inspekcijske poslove
Općina: 
Centar
Ulica: 
Sepetarevac, od spoja sa ulicom Hadži Hajdareva do br. 28
Alternativni pravci: 
Sepetarevac – Hadži Hajdareva - Sarač Ismailova – Abdića - Ervina Čolakovića - Bjelave - Zaima Šarca – Zlatikuša
Razlog: 
Izvođenje radova na hitnoj intervenciji rušenja stambenog objekta u ulici Sepetarevac br. 28.
Period: 
11.09.2017 do 12.09.2017
Mapa lokacije: