Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu ulice Banjska

Zahtjev: 
Institut za razvoj mladih KULT iz Sarajeva
Općina: 
Ilidža
Ulica: 
Dio ulice Banjska i to od spoja sa ulicom Hrasnička cesta do sjedišta Instituta za razvoj mladih “KULT,“ u dužini od cca 200 m
Alternativni pravci: 
Hrasnička cesta - ul.Velika Aleja – ul. Banjska
Banjska – Lužanski put – Hazima Čelenke – Vinka Šamarlića – Jahiela Fincija – Samira Ćatovića Kobre
Razlog: 
Održavanje dana mladih Općine Ilidža.
Period: 
22.09.2017