Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu ulice Avde Palića u dužini 750 m na dijelu od deponije –Smiljevići prema Zabrđu

Zahtjev: 
KJKP “RAD”
Ulica: 
Avde Palića u dužini 750 m na dijelu od deponije –Smiljevići prema Zabrđu
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji saobraćajnice.
Period: 
22.09.2017 do 01.12.2017
Mapa lokacije: