Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu saobraćajnice Baruthana i Faletići

Zahtjev: 
OXA d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Stari Grad
Ulica: 
Baruthana i Faletići
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na saobraćajnicama i u pojasu saobraćajnice,
Period: 
19.09.2022 do 14.11.2022