Izmjena režima saobraćaja na saobraćajnici Crni vrh

Zahtjev: 
Duljević d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Centar
Ulica: 
Crni vrh
Razlog: 
Izvođenje radova na saobraćajnici i u pojasu saobraćajnice.
Period: 
01.11.2022 do 01.08.2023
Mapa lokacije: