Propisi MS

Ukupno 91 - 120 od 127
Ministarstvo
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Vodič za pristup informacijama Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Privremeno uputstvo o načinu utvrđivanja i definisanja elemenata tarifnog sistema u Kantonu Sarajevo broj: 04-14-3020/16 od 3.2.2016. Interni dokument PDF icon Preuzmi
Plan sigurnosti ličnih podataka Ministarstva saobraćaja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'6/20 PDF icon 6/20
Plan i program broja, razmještaja taksi stajališta i broj vozila po pojedinim taksi stajalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/14, PDF icon 42/15, PDF icon 36/15, PDF icon 10/16
Redovi voznje JGS 'Službene novine FBiH' PDF icon Preuzmi
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
Ugovor o djelu Hodžić Lejla3 Interni dokument PDF icon ugovor_o_djelu_lejla_hodzic3.pdf
Direkcija za puteve
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 48/10
Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04
Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/04, PDF icon 21/05
Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/05
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 06/06, PDF icon 44/07
Ispravka zakona o cestama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 16/10
Zakon o cestama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/10
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenje o produženju važnosti privremeno obustavljenog održavanja polaska ili voznog reda i privremeno registriranih voznih redova 'Službene novine FBiH' PDF icon 87/10
Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Odluka kojom se utvrđuju smjernice za projektiranje, građenje, održavanje i nadzor na putovima F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 80/10
Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za građenje i rekonstrukciju javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima sa naplatom u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Pravilnik o licenciranju izvođača radova redovnog održavanja javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/98
Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/07
Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat sredstava na ime naknade za ceste u dijelu koji se odnosi na finansiranje javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama 'Službene novine FBiH' PDF icon 59/06
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/05