Ugovor Ipsa - S krivina

Org: 
Ministarstvo saobraćaja
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
Izrada glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od „S“ krivine k
Datum potpisivanja ugovora: 
03.09.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
81730,35
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018