Pretraga

Ukupno 201
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 20.03.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sinergia Consulenze Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2018 5.867,49
ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.03.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Arting BH d.o.o. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2018 3.393,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - OR “GRAFOSEM” Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2018 2.965,95
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - KJKP Gras Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2018 1.621,85
Odluka o pokretanju postupka JN - Usluge štampanja taksi oznaka za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Podrška MInistarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo u apliciranju na EU fondove Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka obrazaca za AB, C i D licence i iskaznica za vozače Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2018
Odluka o pokretanju postupka JN Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.01.2018
Semaforizacija raskrsnice ulica Ložionička-Paromlinska Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.01.2018
Izrada studije istraživanja strategijskih pravaca razvoja stacioniranog saobraćaja ijavnih parkirališta za područje Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.01.2018
Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije puta u Općini Ilidža Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.01.2018
Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku minibusa za javni gradski prijevoz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - ABer Design Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.01.2018 3.510,00
Odluka o pokretanju postupka nabavke - Izrada studije istraživanja strategijskih pravaca razvoja stacioniranog saobraćaja i javnih parkirališta za područje Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.01.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Kontrola cijena građevinskog dijela projekta Izgradnje i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu i uvođenje elektronskog sistema naplate Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.01.2018
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 09.01.2018
Plan javnih nabavki za 2018 god. Plan nabavki 05.01.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - BS TELECOM SOLUTIONS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2017 6.949,80
Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge utvrđivanja broja subvencioniranih korisnika mjesečnih kupona za studente, penzionere, nezaposlena lica i učenike osnovnih i srednjih škola Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 19.12.2017
Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma-licence Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2017
Izmjena Plana JN 2017 -2 Plan nabavki 13.12.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka obrazaca za AB, C i D licence i iskaznica za vozače 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - IGT d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2017 6.786,00
Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma-licence Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2017
Odluka o poništenju postupka JN - “ Semaforizacija raskrsnice ulica Ložionička- Paromlinska ” Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka obrazaca za AB, C i D licence i iskaznica za vozače 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.11.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Izrada idejnog i glavnog projekta punionice vozila na gas u krugu Gras-a Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.10.2017
Izmjena Plana JN 2017 -1 Plan nabavki 31.10.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Bejtović Communications Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.10.2017 6.961,50
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma-Blue Desk Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.10.2017 6.000,00
Odluka o pokretanju postupka nabavke: Semaforizacija raskrsnice ulica Ložiončka-Paromlinska Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke-Štampanje odobrenja i parking naljepnica za 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Foto i video dokumentacija o projektima realizovanim u periodu 2015.-2017. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2017
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 5 Plan nabavki 10.10.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Revizija projektne dokumentacije tramvajskih stajališta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Elaborat strateških pravaca razvoja Centra za upravljanje saobraćajem u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stajalištima u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Hosting poslovne aplikacije za poništenje, dopune i plaćanje elektronskih kartica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - Nabavka kancelarijskih stolica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.01.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje roba: Nabavka obrazaca za C i D licence i iskaznica za vozače Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.01.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - Nabavka obrazaca za AB, C i D licence i iskaznica za vozače Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: Podrška Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo u apliciranju na EU fondove Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Erlang Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2017 424,71
Odluka o obustavljanju postupka - minibusi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - digitalni uređaj za slanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2017
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 4 Plan nabavki 13.09.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Intertraffic Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.09.2017 7.018,13
Ukupno po stranici 51.498,43 0,00 0,00