Pretraga

Ukupno 128
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - InfoDom d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.08.2017 6.669,00
ODLUKU o pokretanju postupkajavne nabavke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.07.2017
ODLUKU o pokretanju postupka nabavke: Nabavka novih minibusa zajavni gradskiprijevoz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.07.2017
ODLUKU 0 uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 27.07.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Step Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.06.2017 52.635,94
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2017 7.020,00
Odluka o pokretanju postupka nabavke: Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2017
Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. Plan nabavki 05.06.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluge savjetovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2017
Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. Plan nabavki 31.05.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 117,00 GONG d.o.o. Sarajevo
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 30.05.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke: Semaforizacija pješačkog prijelaza u ulici Put života Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.05.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluge štampanja godišnjih parking naljepnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2017
Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. Plan nabavki 22.05.2017
Odluka o poništenju postupka javne nabavke minibusa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.05.2017
ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke - GONG Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2017
Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge štampanja godišnjih parking naljepnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2017
Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge ugovorenog prijevoza Ilidža - Butmir Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2017
Ugovor - nabavka, isporuka i instalacija uređaja za naplatu parkiranja- parkomata, sa pripadajućim softverima i licencama, ugradnja i instaliranje (ključ u ruke) te obuka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.04.2017 1.227.587,40 "Lupon Ventures" d.o.o.
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 27.03.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - TZI Inženjering Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2017 6.727,50
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Gras Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2017 702,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluge ugovorenog prijevoza Sarajevo-Srebrenica-Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.03.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Izrada glavnog projekta semaforizaciie Raskrsnice Ulica Ložionička-Paromlinska Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Lupon Ventures Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.03.2017 1.227.587,40
UGOVOR za nabavku usluga u 2017. godini: Revizija 30 projekata Izrade glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stajalištima u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2017 7.020,00 Filling d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Revizija 30 projekta izrade glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stjalištima u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2017 7.020,00
UGOVOR za nabavku usluga u 2017. godini: Izrada elaborata strateških pravaca razvoja Centra za upravljanje saobraćajem u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 6.786,00 NTSI Institut d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Izrada elaborata strateških pravaca razvoja Centra za upavljanje saobraćajem u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2017 6.786,00
UGOVOR za nabavku usluga u 2017. godini: Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stajalištima u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2017 6.984,90 EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stjalištima u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2017 6.984,90
Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2017. Plan nabavki 14.02.2017
UGOVOR o pružanju usluga Hosting poslovne aplikacije za poništenje, dopunu i plaćanje elektronskih kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2017 7.020,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Hosting poslovne aplikacije za poništenje, dopune i plaćanje elektronskih kartica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2017 7.020,00
Ugovor za nabavku robe u 2017. godini: Nabavka kancelarijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 5.144,49 FEF Export import d.o.o.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - nabavka kancelarijskih stolica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2017 5.144,49
UGOVOR o pružanju usluga Urgentno održavanje semaforiziranih raskrsnica u KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2017 6.987,47 STEP d.d.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Urgentno održavanje semaforiziranih raskrsnica u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.02.2017 6.987,47
Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2017. Plan nabavki 02.02.2017
UGOVOR o pružanju usluga preventivnog mjesečnog održavanja parkomata na području KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.01.2017 57.667,96 Intertraffic d.o.o. Banja Luka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Preventivno mjesečno održavanje parkomata na području Kantona Sarajeva u vangarantnom periodu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.12.2016 57.667,96
Plan javnih nabavki 2017. godina Plan nabavki 12.01.2017
Ugovor - Štampanje odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i godišnjih parking naljepnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2016 2.287,35 GONG d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge štampanja odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i štampanje godišnjih parking naljepnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2016 2.285,35
Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka sefa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 1.520,01 “Hudiny Lock“ d.o.o.
Odluka o izbom najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - nabavka sefa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 1.520,01
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Hudiny lock - alarm za vozilo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 526,50
Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka, profiliranje i distribucija NFC mifare IK kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2016 7.020,00 Lupon Ventures d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Lupon Ventures Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2016 7.020,00
Ukupno po stranici 1.410.304,52 1.336.142,58 0,00