Pretraga

Ukupno 244
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu - printer i kopir Plan nabavki 11.12.2018
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu - popravka i servisiranje parkomata Plan nabavki 11.12.2018
Usluge štampanja odobrenja i parking naljepnica za 2019. godinu-MS Plan nabavki 06.12.2018
Usluge štampanja parking naljepnica za 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2018 3.381,30
Odluka o pokretanju postupka MS - Usluge štampanja parking naljepnica za 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2018
Izmjena Plana JN 2018 - MS Plan nabavki 20.11.2018
Odluka o izboru- računarska oprema MS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2018 57,33
Nabavka računarske opreme MS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.11.2018
Odluka o poništenju postupka javne nabavke - MS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.10.2018
Ugovor za I fazu radova izgradnje i opremanja tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate - MS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.10.2018 7.115.064,41 Konzorcij BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo i Euro- asfalt d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača MS - Konzorcij BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo i Euro- asfalt d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.10.2018 12.164.330,38
Odluka o pokretanju postupka nabavke: "Sanacija tramvajske pruge na dionici S krivina - tramvajsko stajalište Marijin dvor" - MS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.09.2018
Izmjena Plana JN 2018 - MS Plan nabavki 17.09.2018
Nabavka računarske opreme MS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.09.2018 1.330,29
Nabavka računarske opreme MS Pokretanje i tok postupka 03.09.2018
Foto i video dokumentacija projekata 2015.-2018. MS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.08.2018 6.961,50
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača MS - SR BMS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.08.2018 585,00
Odluka o pokretanju postupka MS - Razglas i rasvjeta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.08.2018
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu MS - razglas i rasvjeta Plan nabavki 15.08.2018
Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem otvorenog postupka -MS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.07.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača MS - Fakultet za saobraćaj i komunikacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.07.2018 57.915,00
Odluka o pokretanju postupka - Foto i video dokumentacija MS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.07.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma MS - City group Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.07.2018 5.121,09
Nabavka računarske opreme MS Pokretanje i tok postupka 18.07.2018
Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.07.2018
Izrada glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od „S“ krivine kod Holiday do Ilidže sa konekcijom prema željezničkoj stanici, okretnica na željezničkoj stanici, pruga krzo ul. Hamze Hume i odvojak Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2018 69.907,50
Procjena tržišne vrijednosti hardverskih i softverskih elemenata za projekat adaptivnog upravljanja saobraćajem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.07.2018 6.884,50
Parking naljepnice, naljepnice upozorenja i nalozi za postavljanje blokada na točkove Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.07.2018 3.619,81
Odluka o pokretanju postupka - Procjena vrijednosti Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.07.2018
Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan nabavki za 2018. godinu-Procjena vrijednosti Plan nabavki 04.07.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Fakultet za saobraćaj i komunikacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.06.2018 57.915,00
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu - parking naljepnice Plan nabavki 18.06.2018
Odluka o pokretanju postupka - Раrking naljepnice, naljepnice upozorenja i nalozi za postavjianje blokada na točkove Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.06.2018
ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđačaI "Izrada glavnog projekta tramvajske pruge Ilidža- Hrasnica" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.06.2018 115.467,30
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Step d.d. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2018 23.270,13
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.05.2018 3.381,00
Odluka o pokretanju postupka JN Izrada glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od S krivine kod Holiday do Ilidže Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2018
Odluka o poništenju postupka JN za izgradnju i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2018
Poziv za dostavu ponuda za advokatske usluge Anex II dio b Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 22.05.2018
ODLUKA o pokretanju postupka nabavke: '‘Izrada glavnog projekta tramvajske pruge Ilidta- Hrasnica” Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018
Izmjena Plana JN 2018 Plan nabavki 11.05.2018
ODLUKU o pokretanju postupka nabavke: Nabavka signalnog kontrolora sa odgovarajućim kućištem Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.04.2018
ODLUKU o pokretanju postupka nabavke: Izrada glavnog projekta semaforizacije raskrsnice ulica Paromlinska- Malta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.04.2018
Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 20.03.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sinergia Consulenze Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2018 5.867,49
ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača MS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.03.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Arting BH d.o.o. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2018 3.393,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - OR “GRAFOSEM” Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2018 2.965,95
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - KJKP Gras Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2018 1.621,85
Odluka o pokretanju postupka JN - Usluge štampanja taksi oznaka za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2018
Ukupno po stranici 12.533.975,42 7.115.064,41 0,00