Odluka o izboru- štampanje naljepnica za parkiranje LOT I