Obavještenje o nabavci usluge iz Aneksa II dio B Zakona- stručno osposobljavanje