Javni poziv za dostavljanje ponude- Usluge stručnog osposobljavanja uposlenih ( Aneks II)