Sutra privremene obustave saobraćaja povodom protestnog okupljanja ispred Narodnog pozorišta i održavanja utrke kroz Vogošću

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost podnosiocu zahtjeva Murizu Memiću za privremenu potpunu obustavu saobraćaja u ulicama Kulovića i Branilaca Sarajeva sutra, 11. septembra 2021. godine, u terminu od 13:00 do 15:00 sati, radi održavanja mirnog protestnog okupljanja na trgu ispred Narodnog pozorišta.


Alternativni pravci za vrijeme izmjene režima saobraćaja su Obala Kulina bana – Telali – Mula Mustafe Bašeskije - Maršala Tita.


Data je saglasnost i JU “Kulturno-sportski centar Vogošća” za privremenu izmjenu režima saobraćaja, sutra 11. septembra 2021. godine, radi održavanja utrke pod nazivom “Vogošća 5k” na trasi Trg branilaca Vogošće - ulica Braće Kršo - Igmanska ulica - ulica Akifa ef. Biserovića - Jošanička ulica - ulica Izeta Delića - most Vogošća - Nova industrijska zona - ulica Hasana Merdžanovića - most “Uglješići” - Omladinska ulica - Stadion “Hakija Mršo”.


Privremena izmjena režima saobraćaja podrazumijava povremenu, kratkotrajnu, etapnu obustavu saobraćaja na navedenoj trasi kretanja učesnika trke, u periodu od 18:00 do 21:00 sat.


Alternativni pravci kretanja na dijelu potpune obustave saobraćaja su ulice koje se ukrštaju sa dionicama kretanja utrke.


Taksi štandovi na trasi održavanja utrke privremeno će biti izmješteni na prve, susjedne štandove.

Datum novosti: 
10.09.2021