Skupština KS: Prihvaćen prijedlog mjera za sanaciju i reorganizaciju GRAS-a

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je sinoć Prijedlog zaključka o prijedlogu mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP Gradski saobraćaj (GRAS), kojim se predlažu rješenja za velike dugogodišnje gubitke u poslovanju ovog preduzeća.

Vlada KS se obavezuje i da budžetom za 2018. godinu planira sredstva u iznosu od 20 miliona KM za investiciona ulaganja.

Također se Vlada KS obavezuje da sa Poreznom upravom FBiH i Vladom Federacije BiH napravi reprogram obaveza za neplaćene poreze i doprinose iz prethodnog perioda, te da se osigura 20 miliona KM za izmirivanje obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Privremeni upravitelj GRAS-a će u saradnji sa uposlenicima sačiniti prijedlog vansudske nagodbe o izmirivanju obaveza po tužbama radnika.

Broj radnika bi prema ovom planu trebao biti smanjen na 1.190 u roku od 30 dana, a Vlada će planirati sredstva u iznosu od šest miliona KM za program zbrinjavanja radnika i participaciju sa JU Služba za zapošljavanje KS za penzionisanje uposlenika koji su stekli uslove.

Istaknuto je da je neophodno određen broj uposlenih, odnosno, višak radnika, zbrinuti na drugi način, nakon usvajanja nove organizacije i sistematizacije preduzeća.

Privremeni upravitelj GRAS-a u saradnji sa Sindikatom GRAS-a pregovara o smanjivanju rashoda za plaće umanjivanjem plaća uposlenih do izlaska preduzeća iz poslovne krize.

Ovim planom obavezuje se privremeni upravitelj da insistira na mjerama kojima će se povećati čistoća vozila, urednost osoblja i bolje informisanje o prijevozu, da se donese etički kodeks o oblačenju i ponašanju uposlenika GRAS-a, te izvrši uniformisanje svih uposlenih koji rade u neposrednom kontaktu sa korisnicima usluga, zatim da se uvede detaljna kontrola dolaska i odlaska uposlenika na posao te najstrože kazne oni koji ne dolaze redovno na posao.

U saradnji sa MUP-om KS, privremeni upravitelj GRAS-a Haris Gušić, treba da unaprijedi koordinaciju i operativnu saradnju sa njihovim pripadnicima s ciljem zaštite sistema naplate i stvaranja uslova za nesmetan rad vozača i kontrolora naplate u skladu sa odredbama kantonalnog Zakona o prekršajima i Zakona o ovlaštenjima kontrolora.

Prema riječima Gušića,  sanacioni plan će se početi prvoditi u što kraćem roku.

"Što se tiče mjera koje sam predložio, nastojat ću da uradim ono što sam obećao. Samo jedna od 45 mjera je promijenjena a to je da se umjesto 20 da rok od 10 godina za izmirenje obaveza  prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Moramo poredati prioritete i krećemo u akciju ", istakao je.

Ministar saobraćaja KS Mujo Fišo je kazao da ovaj sanacioni plan treba doprinijeti poboljšanju kvaliteta  prijevoza u KS-u, održavanju svih linija, a ako za to ne bude uslova, uvodit će se i drugi prijevoznici.

"Ovim planom se isključuju i upravljačke strukture preduzeća, Nadzorni odbor i Skupština, tako da privremeni upravitelj direktno odgovara Vladi KS i resornom ministarstvu. Cijenimo da će se na ovaj način brže donositi odluke, sva akta i pravilnici o sistematizaciji radnih mjesta. Treba povećati prihode  i smanjiti troškove, a plan između ostalog  podrazumijeva i kazne za firme koje su budžetski korisnici, a ne obezbijede grasove kupone za svoje uposlenike", izjavio je ministar Fišo.