Privremena izmjena režima saobraćaja u ulicama Ferhadija i Maršala Tita od sutra do 20. decembra

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo odobrilo je, na zahtjev firme „TESTINGELEKTRO“ d.o.o. iz Sarajeva, privremenu izmjenu režima saobraćaja u ulicama Ferhadija i Maršala Tita u periodu od 7. novembra do 20. decembra 2021. godine, 24 sata svaki dan, radi izvođenja radova na sanaciji javne rasvjete.

Privremena izmjena režima saobraćaja sastojat će se od: zabrane saobraćaja za motorna vozila u dijelu kolovoza u kojem se izvode radovi, dok preostali dio ostaje slobodan za saobraćaj, a čiju funkciju je potrebno obezbijediti po potrebi uz korištenje čeličnih ploča, armirano-betonskih elemenata, kao i od obustave pješačkog saobraćaja na dijelu izvođenja radova sa preusmjerenjem sigurnim dijelom javno- prometne površine.

Za vrijeme izvođenja radova izvođač radova je dužan postaviti svu saobraćajnu signalizaciju i opremu defnisanu dostavljenim Elaboratom privremene saobraćajne signalizacije i opreme.

Podnosilac zahtjeva je dužan: osigurati nesmetan prolaz pješaka i njihovu zaštitu, postaviti propisane znakove kako je definisano ovim rješenjem, a radi bezbjednog odvijanja saobraćaja - saobraćajnu traku u kojoj se izvode radovi posebno označiti propisanom saobraćajnom opremom (prometni stožci-čunjevi), i to sve radi usmjeravanja saobraćaja u saobraćajnu traku za odvijanje saobraćaja u predviđenom smijem.

Neophodno je o izmjenama režima saobraćaja obavijestiti stanare, građanstvo, kao i pravna lica sa sjedištem u ulicama privremeno izmjenjenog režima saobraćaja pismenim, usmenim i putem sredstava javnog informisanja.

Također je potrebno postaviti znakove na horizontalne branike koji moraju biti obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom, opremljeni refleksnim staklima i svjetlosno-emitirajućim elementima koji moraju biti u funkciji u noćnim terminima, kao i presvučeni reflektujućom folijom.

 

Datum novosti: 
06.11.2021