POSTAVLJENA TURISTIČKA SIGNALIZACIJA ZA EYOF

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je u saradnji sa nadležnim organizatorom EYOFa a preko izvođača na redovnom održavanju saobraćajnica u svojoj nadležnosti izvršila postavljanje turističke signalizacije na karakterističnim tačkama a koja će služiti za vođenje saobraćaja prema borilištima Međunarodnog olimpijskog festivala mladih EYOF koji će se održati u Sarajevu u februaru 2019. godine.

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo poduzela je aktivnosti na postavljanju i saobraćajnom obilježavanju puteva prema borilištima a u skladu sa dostavljenim projektom organizacionog odbora EYOFA.

Ovakvim gestom, Direkcija za puteve Kantona Sarajevo dala je svoj doprinos u aktivnoj organizaciji projekta EYOF kojeg smatramo mnogo važnim kako za Kanton Sarajevo tako i za Bosnu i Hercegovinu. Ovaj događaj okarakterisan je kao najvažniji sportski događaj koji se održava u Bosni i Hercegovini nakon održavanja Olimpijskih igara u Sarajevu 1984 godine.