IZVRŠENO ČIŠĆENJE SLIVNIKA I BUNARA NA POTPUTNJAKU „OSIJEK“

Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve je nakon potpisivanju ugovora za redovno i vanredno održavanje pumpnih stanica u nadlež nosti Direkcije za puteve organizovala pročišćavanje slivnika i čišćenje bunara na potputnjaku "Osijek".

Potputnjak "Osijek" pozicioniran je u istoimenom naselju a posjeduje dvije pumpe koje crpe vodu iz bunara u koji se slijevaju oborinske i nakupljaju podzemne vode. U posljednje vrijeme često je dolazilo do začepljenja slivnika pa je Direkcija za puteve reagovala raspisivanjem javne nabavke, odabirom izvođača i potpisivanjem ugovora za redovno i vanredno održavanje pumpnih stanica, slivnika i bunara koje su u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo

Podsjećamo u nadležnosti Direkcije za puteve Kantonu Sarajevo su četiri pumpne stanice i to: pumpna stanica Buća Potok, Otes, Osijek i Stup. U narednom periodu planirano je pročišćavanje i čišćenje pumpne stanice Buča Potok a nakon toga i ostalih pumpnih stanica u nadležnosti Direkcije za puteve.