Ministarstvo saobraćaja

Ministarstvo: 
Ministarstvo saobraćaja
Adresa: 
Reisa Džemaludina Čauševića 1
Vrsta organizacije: 
Ministarstvo
Telefon: 
+387(0)33 562-058
Fax: 
Lokacija: