Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Stupska

Zahtjev: 
BULEVAR d.o.o Sarajevo
Općina: 
Novi Grad
Ulica: 
Stupska
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na izradi vodovodnog i kanalizacionog priključka stambenog objekta
Period: 
17.07.2021 do 18.07.2021
Mapa lokacije: