Privremena izmjena režima saobraćaja u ulicama: Joze Penave, Stupska i dio ulice Nikole Šopa

Zahtjev: 
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Ilidža
Ulica: 
Joze Penave, Stupska i dio ulice Nikole Šopa
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na izradi vodovodnog i kanalizacionog priključka za naselje.
Period: 
31.05.2021 do 15.06.2021
Mapa lokacije: