Privremena izmjena režima saobraćaja na saobraćajnicama Panjina Kula od broja 2 do 19, Gornja Breka i Grdonj

Zahtjev: 
DEMUS d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Centar
Ulica: 
Panjina Kula, Gornja Breka i Grdonj
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na saobraćajnici i u pojasu saobraćajnice
Period: 
20.05.2024 do 24.07.2024
Mapa lokacije: