Privremena izmjena režima saobraćaja na saobraćajnicama Mitra Šućura i Hotonj IV, Vogošća

Zahtjev: 
BUJICE d.o.o. Konjic
Općina: 
Vogošća
Ulica: 
Mitra Šućura i Hotonj IV
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na saobraćajnici i u pojasu saobraćajnice
Period: 
20.05.2024 do 31.07.2024
Mapa lokacije: