Izvještaj o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2010. godine;